جلسه‌ همکاری مرکز تحقیقات و توسعه با معاونت فرهنگی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه‌ بازنگری تقویم سالیانه و شاخص های فرهنگی ، سه شنبه  10 آذر 98 در دفتر معاونت فرهنگی، با حضور دکترحسن برکتی مدیر مؤلفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه، دکتر صادقیان مدیرامور فرهنگی دانشگاه، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه، دکتر عباسی رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت  و امنیت غذایی استان تهران، دکتر مومنی مشاور امور فرهنگی هنری معاونت فرهنگی، دکتر قدیریان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه، دکتر حق جو کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات دانشگاه  برگزار شد.
در ابتدا دکتر برکتی گفت: ارتباطات و نشست های درون سازمانی به اثر بخشی طرح ها و ارتقاء عملیاتی منجر می شود، در این راستا لازم است که اسناد بالا دستی مانند سیاست های مقام معظم رهبری در مورد سلامت، برنامه توسعه ششم و غیره مد نظر قرار گیرد و بعداً به استراتژی ، فعالیت و صد البته با شاخص های واقعی هدف گزاری شود.
وی افزود: البته امیدوارم تصویر کلی ( Big Picture ) نظام فرهنگی و اجتماعی ما تعیین شده و با واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود ترسیم شود. این تیم ان شالله مانند اتاق فکر و با شورای سیاستگزاری و برنامه ریزی اقدام می نماید و در کنار اساتید و نخبگان فرهنگی و اجتماعی برنامه ها واقعگرانه باشند و اجرایی و کاربردی شود.
در ادامه دکتر قدیریان افزود: تشکیل اتاق فکر برای ایجاد ایده های ارائه شده طی فرایندهای ایده یابی گروهی به هم افزایی برنامه کمک شایانی خواهد داشت و در اتاق فکر برای شاخص های عملکردی و آماری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی که زیر مولفه های آن شامل: خانواده، مهارت های زندگی، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، هویت ملی، فرهنگ وطن دوستی، فرهنگ انتقال خون، سلامت معنوی، فرهنگ اهدای عضو، دینداری، کمیت و کیفیت بهره مندی از صنایع و خدمات فرهنگی است و سایر موارد دیگر را شامل می شود.
سپس دکتر صادقیان افزود: با توجه به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل چهارم و مسئولیت پذیری اجتماعی، باید ضرورت هدفمند کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه در جهت مرتفع کردن نیازها و مشکلات جامعه را تبیین کرد و در ادامه نیاز است برنامه ای برای ارتقاء اعضاء هئیت علمی تعریف کرد که هدف آن افزایش مشارکت ها و مسئولیت پذیری اجتماعی اعضاء هئیت علمی به عنوان محور تیم های آموزش و پژوهش دانشگاه باشد.
در پایان دکتر حق جو گفت: چهار سند و یک برنامه ضربتی برای اول اسفند ماه طبق برنامه باید انجام شود و بحث سالنامه آماری، بررسی و تحلیل آن برعهده مرکز تحقیقات و توسعه می باشد که شاخص هایی که در سالنامه آماری است نیاز به تغییر و تحول دارد و آماده سازی تیم برای نظر سنجی در غالب فرم نیز در اولویت کار مرکز می باشد.
این جلسه هرهفته تحت عنوان فرهنگ پویان در معاونت فرهنگی تشکیل می شود.
گزارش: زهرا اسلامی نیا
عکس : حسین میری


   1398/10/15 08:56     
  
تعداد بازدید :  55