جلسه مشترک معاون فرهنگی بارئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، نشست هماهنگی تشکیل دومین مجمع سلامت استان تهران  و دبیرخانه سلامت با حضور معاون فرهنگی دانشگاه، روسای دبیرخانه های کارگروه سلامت و امنیت غذایی، نمایندگانی از  معاونتهای بهداشت  دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی با حضور دکتر علی  دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور یکشنبه 8 دی ماه 98 در محل دبیرخانه شورای عالی تشکیل شد.
 دکتر دل پیشه ضمن خوش آمد گویی به حضار گفت: در مدت استقرار دبیرخانه ساغ در دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدامات خوبی انجام شده و با اشاره به گزارش این دبیرخانه،  مبنی بر تشکیل منظم جلسات ساغ استان و تشکیل شورای پیامگزاران سلامت و خانه مشارکت، از زحمات و پیگیری های دکتر رستمیان و دبیرخانه ساغ دانشگاه تقدیر و تشکر کرد و گفت: مشارکت و همکاری خوبی بین دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد و با حمایت بین بخشی و استفاده از ظرفیت کارگروه سلامت تهران و شهرستانها می توان در جهت کاهش و رفع مشکلات حوزه سلامت گام برداشت.
دکتر عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی و  مشاور رئیس دانشگاه در امور اجتماعی نیز با اشاره به اهمیت روابط بین بخشی و مشارکت مردم در سلامت گفت: با وجود معضلاتی از قبیل فاضلاب تهران و زباله گردی، مداخله و مشارکت همه در پیگیری و رفع مشکلات حوزه سلامتی در استان ضروری است و لازم است دانشگاهها با توجه به مسوولیت اجتماعی خود در اجتماع حضور پررنگتری داشته باشند، در طول مدت استقرار دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در دانشگاه پیگیری های جدی و مستمری در جهت کاهش و رفع مشکلات موجود با حمایت و مشارکت استانداری و ادارات کل انجام شده و نتایج امیدوار کننده ای نیز حاصل شده است و باید  از ظرفیت کارگروه ساغ حداکثر استفاده به عمل آید..
سپس دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه ساغ و دکتر حسن برکتی مدیر مولفه های موثر بر سلامت دانشگاه نیز  گزارش اقدامات دبیرخانه ساغ  و تدوین برنامه جامع سلامت استان  را ارائه کردند. موضوع تشکیل دومین  مجمع سلامت استان و شهرستانها در سال جاری نیز طرح و بررسی شد و مقرر شد دومین مجمع سلامت در سال جاری و با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شود و در این راه از همکاری  سازمانهای مردم نهاد و خانه مشارکت استفاده شود.  همچنین  بر تقویت دبیرخانه های سلامت و امنیت غذایی دانشگاهها نیز تاکید شد.
دکتر
عباس وثوق  رییس گروه سلامت و جامعه دبیرخانه  شورای عالی  نیز با اشاره به شرایط خاص استان تهران و وجود سه دانشگاه علوم پزشکی گفت: در سال گذشته اقدامات خوبی در جهت اجرای نظام نامه مدیریت همه جانبه سلامت در دانشگاه انجام شده است و مدل همکاری وچگونگی ارتباط  دبیرخانه های دانشگاهها در حال بررسی و تدوین است.
در ادامه دکتر شکیب مدیر گروه سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه نیز با اشاره به شروع برنامه پایلوت کشوری سلامت روانی و مراقبت های اجتماعی در منطقه 17 تهران توسط توسط این معاونت افزود: این برنامه با همکاری خانه مشارکت سلامت و حمایت فرمانداری تهران در حال انجام است. توضیح اینکه اولین مجمع سلامت استان تهران در سال 97 به ریاست استاندار تهران و دبیری دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور وزیر بهداشت و نمایندگان  سازمانهای مردم نهاد و خیران و ادارات کل استان تشکیل شده است.

 

 

   1398/10/10 11:52     
  
تعداد بازدید :  73

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: