برگزاری نشست علمی هوش مدیریتی
 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی،کارگاه هوش مدیریتی  ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، باحضور  دکتر مصدق راد  چهارشنبه   20 آذر 98 با هدف امتیاز فرهنگی ویژه اساتید در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
 در ابتدای نشست استادمصدق ضمن بیان اهمیت مدیریت در موفقیت یا شکست سازمان ها گفت: مدیران   با برنامه‌ریزی صحیح، توسعه ساختار و فرهنگ مناسب سازمانی، انگیزش و هدایت کارکنان، رهبری اثربخش تغییرات سازمانی و کنترل صحیح و به موقع عملکرد سازمانی می‌توانند بهره‌وری سازمان‌ها را افزایش دهند. بنابراین، عملکرد سازمان به عملکرد مدیران آن بستگی دارد. عملکرد مدیران متأثر از دانش، مهارت، توانايي، شخصيت و انگيزه آنها است.
استاد با توجه به اینکه اکثر شرکت کنندگان در مجموعه خود سمت مدیریتی دارند افزود: مدیران هشت وظیفه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، رهبری، ارتباطات، بودجه‌بندی و کنترل را در سازمان‌ها بر عهده دارند. این افراد برای انجام این هشت وظیفه باید مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی را در خود تقویت کنند.
دکتر مصدق راد افزود: استفاده درست از استراتژی‌های سازمانی ایجاب می‌کند که مدیران از بهره هوشی بالایی برخوردار باشند. دانش و مهارت بدست آمده از تجارب گذشته برای تحلیل محیط درون و برون سازمان‌ها و حل چالش‌های فعلی آنها کافی نخواهد بود. بنابراین، مدیران باید آموزش‌های لازم را برای تقویت هوش، دانش و مهارت خود دریافت دارند.
وی افزود: مطالعات نشان داده که افراد با هوش عقلی بالا، از نظر اجتماعی از اثربخشی پایین‌تری برخوردار هستند. بنابراین، مدیران باید هوش هیجانی خود را هم تقویت کنند. هوش هیجانی توانایی شناخت و کنترل هیجان‌ها و عواطف خود و دیگران به‌منظور مدیریت موثر ارتباط با دیگران و  ترغیب آنها برای انجام کار است. بین هوش هیجانی و عملکرد کاری مدیران رابطه مثبت وجود دارد. بسیاری از محققان نقش هوش هیجانی را در موفقیت مدیران، بیشتر از هوش عقلی می‌دانند.
در پایان دکتر مصدق راد افزود: مطالعات نشان داده است که مدیران با هوش مدیریتی بالاتر، در انجام وظایف مدیریتی مانند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رهبری موفق‌تر هستند. به همین دلیل، بسیاری از سازمان‌ها برای استخدام و ارتقای شغلی مدیران خود از آزمون‌ هوش مدیریتی استفاده می‌کنند. سنجش هوش مدیریتی مدیران باید به عنوان پیش‌نیاز اصلی انتخاب آنها مورد توجه سیاستگذاران نظام سلامت قرار گیرد.
این کارگاه استقبال زیادی به همراه داشت و با تبادل نظر شرکت کنندگان به پایان رسید.
خبر و عکس: مسعود ایرجی

   1398/9/22 15:42     
  
تعداد بازدید :  26

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: