برگزاری جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس دانشگاه  در تاریخ 17 آذر با حضور حجت الاسلام والمسلمین غفاری نماینده نهاد رهبری، دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر پور غریب معاون دانشجویی، دکتر صادقیان سرپرست مدیر فرهنگی، دکتر حسن پور نماینده معاون پژوهشی، دکتر خورشید وسکوئی مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان، دکتر حسینی مدیر امور حقوقی و جمعی از مدیران و کارشناسان در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.
در ابتدا دکتر صادقیان با مرور مصوبات جلسات گذشته این کمیته، بر اجرای کامل آنها تاکید داشت. سپس دکتر رستمیان بر ضرورت بررسی عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمت به اقشار جامعه تاکید کرد تا نتایج حاصل از این بررسی ها جهت ارائه الگوی رفتاری مناسب و همچنین اشاعه اتفاقات خوبی که در مراکز رخ می دهد به عنوان الگوی اجرایی برای سایر مراکز استفاده شود تا به این وسیله برای اجرای طرح انطباق در مراکز درمانی بستری مناسب مهیا شود.
همچنین وی خواستار جذب نیروی همگن در واحدهایی نظیر کولونوسکوپی، اورولوژی مردان (جذب پرستار مرد)، و تهیه نوار قلب اهتمام بیشتری صورت گیرد تا بر تکریم گیرندگان خدمت که هدف اصلی کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس  می باشد افزوده شود.
در ادامه دکتر خورشید وسکوئی گزارشی از روند تهیه چک لیست هایی برای رصد عملکرد بیمارستان ها در معاونت درمان ارائه داد و افزود: ارزش یابی بیمارستان ها در بخش حقوق گیرنده خدمت از سال 73 در معاونت درمان آغاز شده همچنین از سال 95 با تهیه چک لیستهای مربوطه بررسی میزان حریم و پوشش بیمار انجام می شود.
حسینی مدیر حقوقی دانشگاه نیز نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات در مراکز درمانی و ایجاد راه ارتباطی در فضای مجازی را راهکاری برای انتقال نظرات گیرندگان خدمت دانست. 
در ادامه سایر اعضاء نیز نظرات خود را ارائه کردند.
خبر:رضا کاظم زاده
عکس: حسین میری


   1398/9/20 09:45     
  
تعداد بازدید :  68