پیام دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی به مناسبت روز جهانی داوطلب

ویژگی داوطلبی در دنیا یکی از انسانی ترین ویژگی های جوامع است و شاید تبلور از خود گذشتگی و ایثار است، و ما که باید در جهت ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی گام های بلندی برداریم باید در جهت توسعه و ترغیب این ویژگی در کشور تلاش و برنامه ریزی داشته باشیم.

 در دفاع مقدس شاهد انسان هایی بودیم که با نظام طبیعی و فرایندهای عادی زندگی در تقابل بودند و این همان روحیه شهادت طلبی و فداکاری در راه کشور و آب و خاک و میهن است.

 پست در حوزه سلامت جوامع هم ‌های بلند داوطلبان در پدیده‌ها و رویدادهای مختلف کاملاً گویای حس زیبای انسانیت و همدردی بود و این باید در کشور تقویت شود.

 اگر روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه ترویج یابد هیچ مشکلی نباید برای اقشار مختلف باقی بماند و این شاید یکی از مهمترین راهکارهای برون‌ رفت از مشکلات و موانع چون فرد داوطلب و مسئولیت‌پذیر اول از خود شروع کند و بعد خانواده و جامعه

 یعنی بهترین مسیر برای اصلاح امور مثل اصلاح سبک زندگی در ابعاد مختلف یا حضور پررنگ در کاهش خطرات و آسیب ها و حتی در حوزه ارتقاء سطح سواد سلامت در جامعه از فرهنگ داوطلبی بر می آید.


   1398/9/13 17:38     
  
تعداد بازدید :  69

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: