دومین جلسه‌ همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه‌ دانشگاه عاری از دخانیات در بیمارستان ها، سه شنبه  12 آذر 98 در سالن جلسات وزارت بهداشت، با حضور مهندس بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، دکتر آرش نیک خلق مسئول درمانگاه نیکوتین مرکز ملی مطالعات اعتیاد، مهندس فاطمه بهبویه کارشناس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، دکتر الهام الهی کارشناس همکاری های بین بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، زهرا اسلامی نیا کارشناس فرهنگ سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرضیه مرادی کارشناس اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت، علی عطاء طاهری مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، زهرا صدر مدیر واحد زنان و دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، دکتر زهرا واعظی کارشناس برنامه ادغام دخانیات مواد و الکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، سمیرا شیخ الاسلامی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان مرکز سلامت محیط و کار، دکتر سیدابراهیم قدوسی رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد و الکل وزارت بهداشت، دکتر بیتا وحدانی کارشناس مسئول اعتیاد سلامت روان وزارت بهداشت برگزار شد.
در ابتدا مهندس ولی زاده گفت: مدت کوتاهی است که بحث سنجه های اعتباربخشی برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ضوابط مرتبط با آن در بیمارستان ها در دستورالعمل اجرایی قرار گرفته است و ضرورت دارد نظارت میدانی بر رعایت قوانین ممنوعیت استعمال دخانیات و انجام اقدامات اصلاحی در موارد عدم انطباق صورت پذیرد.
در ادامه وی افزود: با توجه به چالش های موجود در بیمارستان ها برای اجرایی کردن ممنوعیت استعمال دخانیات لازم است جلسات مستمرکارشناسی برای نحوه برگزاری قوانین در بیمارستان ها جهت رسیدن به آیتم های موثر دستورالعمل برقرار نمائیم و ضوابط مشخص و قابل اجرایی را در نظر بگیریم و  بعد در جلسه مدیران ارشد آن را به تصویب برسانیم و به همه بیمارستان ها ابلاغ کنیم.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: با همکاری سیستم های نظارتی و استفاده از شماره تماس  190 برای راهنمایی مردم برای گزارش شهرستان می توان تا حدودی مانع مصرف دخانیات شد و با آگاهی مردم از حقوق شهروندی خود، می توان مصرف دخانیات را در جامعه کاهش داد.
شیخ الاسلامی گفت: یک اعتبار برای دخانیات داشتیم و درحال حاضر قرار است آن را در سه سطح ایجاد کنیم که این سه سطح شامل: سطح یک؛ متمرکز براهداف کیفی که با امکانات تحقق و حساسیت در سطح انتظارات اولیه براساس وضعیت فعلی بیمارستان ها است. سطح دو؛ متمرکز براهداف کیفی با امکانات تحقق و حساسیت در سطح متوسط انتظارات براساس وضعیت فعلی بیمارستان ها است. سطح سه؛ متمرکز بر اهداف کیفی با امکان تحقق و اهمیت حساسیت کمتر و بالاتر از حدود انتظارات براساس وضعیت فعلی بیمارستان ها است.
دکتر نیک خلق گفت : قانون جامع را می توان در سطح دو اجرا کرد زیرا تاکنون سنجه و چک لیستی مشخص شده است و در همین سطح دو امکان شروع کار را داریم و قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در سطح دو موجود است ولی بیمارستان هایی که می خواهند لوح بگیرند باید سطح سه را اجرایی کنند که در ارزیابی از رتبه بندی بالاتری بهره مند شوند و تمام تجهیزات و وسایل نقلیه بیمارستانی مثل آمبولانس ها را هم عاری از دخانیات کنیم.
دکتر الهام الهی گفت: برای حفاظت از افرادی که در معرض سطح دوم قرار می گیرند نیز باید تدابیری اندیشیده شود و آموزش خانواده ها را هم بایستی درنظر داشت.
در ادامه دکتر الهی به تشریح طرح Health Promoting Hospital ( بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت ) در بیمارستان ضیائیان  پرداخت  و همچنین گفت:  توجه به "مراکز عاری از دخانیات" مانند کمیته کنترل عفونت می توان اقدام کرد، که این کمیته مرتب برقرار شده و در آن به آموزش بیمار و خانواده آنها، تهیه محتوی مورد نیاز و نحوه پایش، تشویق و ترغیب پرسنل برای ترک دخانیات، تهیه پوستر و پلاکارد و محل نصب علائم و نشانه ها می تواند در آن و ارزشیابی کمیته مطرح و پیگیری شود.
در پایان مهندس ولی زاده شیوه نامه را با بحث و تبادل نظر اعضای جلسه ویرایش  کرد و مقرر شد همه اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را برای جلسه بعدی آماده کنند.
گزارش و عکس : زهرا اسلامی نیا


   1398/9/13 12:37     
  
تعداد بازدید :  145