برگزاری جلسه‌ شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، جلسه شورای راهبردی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران دوشنبه  5 آذر ماه‌ 98 در دفتر گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، با حضور دکتر سعید تأملی قائم مقام و معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسن برکتی مدیرمولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علیرضا عباسی رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر شهلا قنبری مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر معصومه گشتایی مدیر گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سهند ریاضی نماینده موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از مدیران وکارشناسان معاونت های درمان، بهداشت و امور اجتماعی از دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران برگزار شد.
در ابتدا دکتر برکتی گفت:  با توجه شرایط خاص استان تهران از نظر شاخص های جمعیتی و جغرافیایی تدوین برنامه جامع سلامت با همکاری سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در حال انجام است و از اعضاء خواست در حوزه بیماری های غیرواگیر، بیماری های واگیر، سلامت روان و آسیب های اجتماعی، آلودگی هوا و فاضلاب شهری، اولویت های مهم را مشخص و اعلام کنند تا بتوان در فرصت باقی مانده کار تدوین برنامه جامع را به اتمام رساند و  وارد مرحله اجرایی آن شد.
در ادامه دکتر گشتائی مدیر گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با توجه به وجود برخی برنامه ها مثل دیابت، چاقی، فشارخون در حوزه غیرواگیر معاونت های بهداشتی همپوشانی برنامه های موجود با برنامه هایی که در طرح جامع سلامت تدوین می شود ضروری است.
دکتر عباسی افزود: با توجه به نقش اجرایی معاونت های بهداشتی در اجرای برنامه ها استانی از قبیل فشارخون و دیابت و چاقی که جزو اولویت های برنامه جامع نیز تعیین شده اند، تدوین برنامه مشترک و تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی استان به عنوان شرکای بین بخشی در اجرای برنامه ها لحاظ شود.
دکتر سعید تأملی قائم مقام و معاون فنی معاونت به بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز افزود: باتوجه به سوابق طرح و بررسی مشکلات استان در حوزه سلامت در سنوات قبل، هر چه سریعتر باید اولویت را به برنامه عملیاتی تبدیل کرد و با قدرت پیش برد تا بتوان بعد از گذشت یک سال روند اجرای آنرا پایش و اقدامات عملی در این خصوص انجام داد و آنچه مهم است اجرا و پیگیری انجام تعهدات سایر دستگاه ها و محقق شدن برنامه است و اجرای آن بسیار مهم است.
 در ادامه مدیران و کارشناسان معاونت های بهداشتی دانشکاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی ادامه تدوین برنامه جامع، نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند.
پرستو شولستانی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش سازمان مدیریت با اشاره به وجود برنامه پنج ساله توسعه استان گفت: سازمان مدیریت آمادگی دارد با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی استان در خصوص تدوین برنامه و اجرای آن همکاری لازم را انجام دهد و بهتر است برنامه های کوتاه مدت یکساله و دوساله اجرایی در اولویت باشد تا بتوان با پایش و پیگیری آن نقاط ضعف را رفع و در حل مشکلات حوزه سلامت استان برابر برنامه گام برداشت.
در پایان مقرر شد شاخص های اولویت دار سلامت در ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و همچنین مشکل فاضلاب و آلودگی هوا توسط اعضاء اولویت بندی و ارسال شود.
گزارش : زهرا اسلامی نیا
عکس: مهران خادمی


   1398/9/6 14:45     
  
تعداد بازدید :  163

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: