شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی شنبه 14 آبان 98 در سالن شورای دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، در این نشست دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از خدمات دکتر باقرزاده در دوران تصدی مدیریت امور فرهنگی معاونت فرهنگی، دکتر محمد حسین صادقیان را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد و برای هر دوی آنان آرزوی توفیق و موفقیت کرد. همچنین در این جلسه که اولین نشست با حضور دکتر پور غریب معاون دانشجویی فرهنگ دانشگاه بود از خدمات و زحمات و تلاش های پیگیرانه دکتر حلب چی معاون سابق معاونت دانشجویی یاد کرد و افزود: همچنان که در دوران مدیریت دکترحلب چی همکاری نزدیکی داشتیم انشالله این همکاری و همدلی همچنان ادامه خواهد داشت.
در ادامه دکتر حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی و  پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی که از مدعوین این جلسه بود به تشریح پیوست فرهنگی پرداخت.
وی  یکی از ویژگی های مباحث فرهنگی را ارتباط آن با دیگر ابعاد زندگی بشر دانست و گفت:  مشکلی که در این بین وجود دارد اینکه  چون از دوران کودکی در بستر فرهنگی رشد می کنیم احساس می کنیم توانایی فرهنگ داریم بنابراین بدون تخصص مداخلات فرهنگی می کنیم در حالی که این کار بدلیل ابعاد گسترده فرهنگ موجب لطمات و مشکلات جبران ناپذیری می شود.
دکتر بنیانیان با اشاره به تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرهنگ گفت: فرهنگ نظام واره ای از باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا و همچنین نمادها و مصنوعات است که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد. در این میان هریک از افراد براساس تجربه شخصی، رشته تحصیلی و گرایش های ذاتی خود تعریف دیگری از فرهنگ دارند.
وی با اشاره به فرمایشات حضرت امام(ره) موضوع فرهنگ را بسیار با اهمیت خواند و از قول رهبر معظم انقلاب گفت برخی فکر می کنند فرهنگ در حاشیه و ذیل  اقتصاد و سیاست و ... است درحالی عکس این موضوع صادق است و همچنین از قول معظم له گفت فرهنگ مثل هواست یعنی هر حادثه ای اتفاق می افتد تبعات فرهنگی آن مثل موج منتقل می شود.
دکتر بنیانیان در تعریف دیگری فرهنگ را چون کوه یخی خواند و از قول الگار شاین توضیح داد که یکی از خصوصیات آن این است که اگر فرهنگ را هدایت نکنی فرهنگ شما را هدایت می کند.
ادامه بحث نامبرده دو عامل را ابزار اصلاح جامعه معرفی کرد یکی «بهره گیری از مدیریت فرهنگی» و دومی «بهره گیری از قانون»، و گفت لازم است از هردو این ابزار ها استفاده کرد و اینکه از هر ابزاری چه میزان استفاده شود باید بررسی و نقطه بهینه را پیدا کرد. در ضمن لازمه کار فرهنگی این است که هرکس کار فرهنگی انجام می دهد برای مخاطبش محبوب باشد زیرا برای ایجاد محیط عاطفی مثبت، بهره گیری از فطرت، عقل و علم و احساسات متربی لازم است. و وقتی یک کار فرهنگی را آموزش می دهید باید محیط پیرامونی نیز آن را تایید کند وگرنه موفقیت حاصل نمی شود.
وی بسیاری از مشکلاتی را که توسط مدیران در حوزه فرهنگ ایجاد می شود بدلیل عدم آگاهی از تبعات فرهنگی کار دانست و چاره آن را پیوست نگاری فرهنگی و تشکیل یک هسته پیوست نگاری فرهنگی قبل از انجام پروژه ها و برنامه دانست و ادامه داد رسالت اصلی معاونت های فرهنگی این است که این باور را ایجاد کند همه واحدها و افراد در برابر فرهنگ مسئول هستند و کار آنها دارای تبعات فرهنگی است.
در ادامه هریک از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در حاشیه این نشست دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه به بیان اهداف این جلسه پرداخت و گفت: امروز از یکی از صاحبنظران حوزه فرهنگی دعوت کردیم که از اعضای شورا با مقوله پیوست فرهنگی بیشتر اشنا شوند.
وی با اشاره به نتایج این نشست افزود: از مباحثی که در این نشت مطرح شد می توان نتیجه گرفت که هریک از ما در عرصه فرهنگی نقش مهمی داریم. نحوه تعامل و رفتارمان با همکاران، دانشجویان و بیماران به نوعی کار فرهنگی است.
دکتر رستمیان با اشاره به برنامه آینده این شورا گفت: از این پس در جلسات شورا، گزارش فرهنگی بیمارستان ها و دانشکده ها ارایه می شود تا فعالیت های برجسته آنها به عنوان الگو در واحدهای دیگر اجرایی شود و  چنانچه پیش برد اهداف فرهنگی آنان نیاز به حمایت شورا داشت این پشتیبانی صورت گیرد.
خبر و عکس: حسین میری


   1398/8/19 12:19     
  
تعداد بازدید :  71