وقف کنیم یا مؤسسه خیریه تشکیل دهیم/قسمت اول
 وقف کنیم یا مؤسسه خیریه تشکیل دهیم (قسمت اول)
مفهوم مشارکت در لغت و اصطلاح
از نظر لغوی مشارکت به معنی شرکت کردن است (فرهنگ فارسی معین، ج3).
از بعد جامعه‌شناختی مشارکت به معنی تعلق و سهم فرد در گروهی است که در آن حضور دارد. حضور فعالانه در گروه با هدف به ثمر رسانیدن کار نیک، فعالیت اجتماعی نیز معنی دارد. آنی پیرو می‌گوید: مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین دلیل از دیدگاه جامعه‌شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع (امر شرکت کردن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد(عمل مشارکت) تمیز قائل شد(پیرو، 1380؛ 257)
پیتر اوکلی برای تعریف مشارکت به بیان سه تفسیر در خصوص مشارکت می‌پردازد که عبارتند از: مشارکت به عنوان سهم داشتن، ساماندهی و توانمندسازی (دهقان و غفاری، 1386، 84)
تعاریف و برداشت‌های متعددی از مفهوم مشارکت مطرح شده که در همه آنها اصول و مبانی مشترکی یافت می‌شود. از آن جمله: برابری مردمان و برخورداری از حقوق شهروندی، توزیع قدرت در بین مردم و سهیم کردن آنان در اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها، اجازه دادن به مردم برای نظارت بر اموری که بر سرنوشت آنان تأثیر دارد، ایجاد فرصت‌های برابر برای پیشرفت همه مردم به خصوص گروه‌های جامعه.

تدوین: نادر ریاحی سامانی عضو هیات مدیره مجمع خیرین کشور

   1398/7/23 10:06     
  
تعداد بازدید :  206

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: