برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی  دانشگاه 21 مهر در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد. در ابتدا دکتر باقرزاده دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه با اعلام رضایت از فعالیت های انجام شده گفت:  همچنان گروه های جهادی در حال شناسایی و بررسی برای فعالیت های بعدی می باشند و تمامی گروه های جهادی با دبیرخانه تعامل بسیار خوبی دارند.
سپس دکتر صادقیان مسئول گروه های جهادی گزارشی اجمالی در خصوص طراحی سایت گروههای جهادی ارائه کرد و نقاط قوت و ضعف آن نیز از طرف حاضران بیان شد.
در ادامه دکتر رستمیان معاون فرهنگی و رئیس ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه گفت: همچنان معتقدم که دانشگاه نباید صرفا به تربیت دانشی و مدرکی دانشجو و تولید مقلات بپردازد، بلکه باید  به نسل 3 و 4 دانشگاه بیشتر اهمیت بدهیم و دانشگاه باید در کاهش مشکلات مردم منطقه تحت پوشش، توجه بیشتری کند.
خوشبختانه تعدادی از اساتید و کارکنان و به خصوص دانشجویان به خاطر حس مسئولیت پذیری اجتماعی در اردوهای جهادی شرکت می کنند که جای تقدیر و تشکر دارد.
دکتر رستمیان افزود: نیاز جامعه را اولویت بندی کنیم تا فعالان جهادی اول به آنها رسیدگی کنند تا با کمک آنها این نیازها کاهش یا حل شوند.
در پایان مقرر شد به پیشنهاد روئسای بیمارستان های داوطلب تابعه، فردی به عنوان مسئول فعالیت های جهادی آن واحد معرفی شود تا حکم مربوطه با امضای ریاست ستاد صادر شود.
همچنین هرکدام از اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان که فعالیت های جهادی انجام می دهند، فعالیتشان در یک فایل به عنوان فعالیت اجتماعی فرهنگی ثبت شود.
خبر: اشتیاقی

عکس: حسین میری

   1398/7/22 15:46     
  
تعداد بازدید :  78