برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح فرآیندها
 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه" آموزشی فرایند نویسی"  با امتیاز ضمن خدمت شنبه 20 مهرماه 98  ، با حضور کلیه کارکنان معاونت فرهنگی و همراهی کارشناسان مدیریت تحول ، نوسازی و مطالعات کاربردی، مهندس بهاره کاشیان معاون مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی و مهندس مریم شعبانی رئیس گروه برنامه ریزی و مطالعات کاربردی در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
مهندس کاشیان در خصوص لزوم فرآیند نویسی و اهمیت آن و این نکته که فرایند باید از نگاه ارباب رجوع نوشته و با شاخص ها فرایند ها ارزیابی شود مطالبی بیان کرد و گفت: در هر فرآیند باید صاحب فرآیند، همکاران فرایند و مشتری های فرآیند که همان ذینفعان هستند مشخص شوند دامنه فرآیند محدوده فرآیند ماست و هر واحد باید کتابچه فرآیند داشته باشد و با ارائه فرآیندهای وزارت بهداشت آنها را بومی سازی کند.
در بخش دوم این کارگاه مهندس شعبانی در ارتباط با نحوه کشیدن فلوچارت و فرآیند در نرم افزار ویزیو توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه سه اصل مهم در فرایند نویسی را لیست کردن وظایف خود، تعریف کردن وظیفه یک فرآیند و بازبینی یا مهندسی مجدد عنوان کرد.
در پایان مقرر شد که کلیه فراگیران در اسرع وقت فرآیند های مربوط به واحد خود را طراحی کنند.
خبر: زهرا اوجاقلو
عکاس: حسین میری


   1398/7/21 11:38     
  
تعداد بازدید :  97