بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه در بخش دانشجویی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه بررسی شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه در بخش دانشجویی که با حضور دکتر عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر فرزین حلبچی معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران فرهنگی ، امور هنری و فوق برنامه، مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
دکتر لاله قدیریان عضو هیات علمی مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه و مجری طرح تحقیقاتی "بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران"، ضمن بیان تاریخچه ایی از طرح مذکور، با توجه به دغدغه های فرهنگی اجتماعی هیات ریسه محترم دانشگاه در سه گروه  کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان، هدف از اجرای این پژوهش را ارتقا برنامه های فرهنگی و اجتماعی ویژه گروه های هدف اعلام شده دانست و اضافه کرد شاخص های موجود در این پژوهش براساس مرور اسناد ملی و بین المللی انتخاب شدکه پس از دریافت نظرات خبرگان طی جلسات متعدد کارشناسی مقرر شد در 5 حوزه هویت ملی، مهارت های اجتماعی فردی، اعتماد، ارزش های فردی اجتماعی و فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه پرسشنامه ایی 47 گویه ایی تنظیم و براساس مبانی علمی بین گروه های مورد مطالعه توزیع شد، حاصل مرحله اول این پژوهش که بر دانشجویان تمرکز داشت، در این جلسه به اساتید و مسئولان محترم ارائه می شود.
 در ادامه و پس از ارائه گزارش عضو مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه، دکتر عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از زحمات دکتر قدیریان و گروه همکار ایشان، اظهار داشت در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور و بخصوص دانشگاههای علوم پزشکی تحقیقات و پژوهش های مطلوبی در حوزه های مختلف فنی و پزشکی صورت می گیرد، آنچه در این بین مفقود است، پژوهش های فرهنگی است، بنابراین پژوهش هایی از این دست می تواند خلا بوجود آمده در حوزه فعالیت های فرهنگی بخصوص در فضای دانشگاه و در بین دانشگاهیان را جبران کند.
رستمیان در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار امیدواری کرد بر پایه نتایج این پژوهش و با کمک معاونت دانشجویی، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و سایر مراکز فرهنگی در دانشگاه و حتی مراکز علمی تحقیقاتی بیرونی بتوانیم سند جامع فرهنگی دانشگاه را طراحی، عملیاتی و پایش نماییم.
در ادامه دکتر فرزین حلبچی معاون دانشجویی دانشگاه، ضمن تشکر از زحمات پژوهشگران مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه تاکید کرد از آنجا که پژوهش حاضر برای اولین بار در سطح دانشگاه صورت گرفته، اقدامی شجاعانه و بالطبع دشوار انجام شده است که نتایج آن از یک سو می تواند نقاط قوت و ضعف اقدامات صورت گرفته فرهنگی در سطح دانشگاه را برای مدیران دانشگاه آشکار سازد و از سوی دیگر سیاستگذاران فرهنگی را به سوی سیاست ها و هدف گذاری های صحیح رهنمون سازد.
لاله قدیریان مجری طرح " بررسی شاخص های اجتماعی فرهنگی دانشگاه" با تشکر از نظرات، نقدها و آرا ارائه شده در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون مجریان طرح در حال جمع آوری پرسشنامه ها از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه هستند اظهار  امیدواری کرد تا نتیاج حاصل از پژوهش بر روی دو گروه مذکور تا پیش از پایان سال  قابل ارائه باشد.
در پایان دکتر رستمیان با اشاره به ایجاد "اتاق فکر بررسی فعالیت های فرهنگی دانشگاه" که از حضور اساتید و صاحب نظران فرهنگی  دانشگاه بهره می برد، اظهار امیدواری کرد، پس از نهایی شدن طرح مذکور بتوان نتایج را در "اتاق فکر بررسی فعالیت های فرهنگی دانشگاه"   مطرح و با استفاد از آرا ارائه شده از آن جلسه سند راهبرد فرهنگی دانشگاه را تدوین و اجرایی کرد.
خبر و عکس: حسین میری


   1398/7/17 12:54     
  
تعداد بازدید :  97

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: