جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، جلسه شورای مدیران معاونت دانشجویی فرهنگی در حالی برگزار شد که دکتر رستمیان معاون فرهنگی، دکتر باقرزاده و فصیحی مدیر و کارشناس فرهنگی و دکتر برکتی مدیر مولفه های اجتماعی سلامت این معاونت نیز میهمانان این جلسه بودند.
در ابتدای این جلسه که دوشنبه 8 مهر 98 از ساعت 14 تا 16 در سالن شورای معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد، صمدپور مسئول فناوری اطلاعات معاونت گزارشی از برنامه عملیاتی و نقاط قوت و ضعف آن ارائه داد و جمع حاضر به بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطرح شده پرداختند.
همچنین دکتر رستمیان در صحبت های خود گفت: اگر کارشناسانی که تصمیم سازان دانشگاه هستند با کار کارشناسی برای مسائل دانشگاهی راهکاری ارائه دهند، ما تصمیم گیران تمام تلاش خود را برای رفع موانع و حمایت از آنها به کار خواهیم گرفت.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه، موضوع پرداخت حق الزحمه و اضافه کاری کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
خبرنگار: فرزاد سلطانپور
   1398/7/15 08:28     
  
تعداد بازدید :  68

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: