ایجاد راهکار مناسب ارتباطی بین اولیاء دانشجویان با بدنه دانشگاه
سه شنبه بیست و ششم شهریور ماه نشستی با حضور دکتر رستمیان معاون فرهنگی، دکتر حلبچی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، و جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه با موضوع پیشنهاد ارتباط اولیاء دانشجویان و اساتید دانشکده ها  با بدنه دانشگاه بر اساس ضرورت و همچنین توجه ویژه به امر مهم جلب مشارکت های مردمی و فعالیت های اجتماعی تشکیل شد.
دکتر رستمیان در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی بر تشکیل اتاق فکر و لزوم حضور اولیاء دانشجویان و  مشارکت در دانشکده ها  بر اساس اولویت های تعیین شده تاکید کردد. در ادامه ایشان به اختصاص امتیاز فرهنگی اجتماعی به اساتید هر دانشکده اشاره داشت که لزوم ترغیب اساتید برای حضور حداکثری در عرصه های اجتماعی و فرهنگی از اهم وظایف معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها قرار گیرد. همچنین وی حضور مردم و استفاده از مشارکت های مردمی را لازم دانستند.
سپس دکترحلبچی عنوان کرد ارتباط دانشگاه با اولیاء دانشجویان نیاز به تقویت دارد و بهتر است بازخورد مناسبی از وضعیت تحصیلی و رفاهی دانشجویان به خانواده های ایشان داده شود، ضمن اینکه اگر این ارتباط سازمان یافته با وجود چالش های پیش رو و حضور برخی از این عزیزان در شهرستان برقرار شود می تواند جهت منافع دانشگاه بسیار تاثیرگذار باشد.
در ادامه دکترگتمیری رییس دفتر دانش آموختگان دانشگاه، ایده برقراری ارتباط با خانواده های دانشجویان را مناسب دانست و استفاده از راهکارهای مناسب و کارشناسی شده در راستای تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه را در کنار ایرانیان مقیم خارج از کشور و دانش آموختگان دانشگاه و همچنین ظرفیت اولیاء داشجویان را بسیار امید بخش در جهت توسعه دانشگاه مطرح کرد.
دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی  نیز با معرفی اجمالی واحد مدیریت مشارکت های مردمی دانشگاه و لزوم تعمیق فرهنگ پذیرش مسئولیت اجتماعی ضمن ترویج فرهنگ وقف ، خیریه و ایجاد سازمان های مردم نهاد در سطح دانشگاه و جامعه و همچنین پیگیری اختصاص امتیاز اجتماعی و فرهنگی در ارتقای علمی و سیستم شعاع  تشریح کرد و نیز بر ثمرات نیک تشکیل کانونهای اولیا و اساتید در شرایط کنونی فرهنگی و اجتماعی و اقتصاد مقاومتی و تامین منایع برخی نیازهای مراکز تحت پوشش دانشگاه از مسیر خانواده دانشجویان تاکید کرد.
توضیح اینکه  در این نشست دکتر عرفانی از دانشکده پیراپزشکی، خانم دکتر نجات بخش از دانشکده طب ایرانی، دکتر پورآرام از دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دکتر برازنده از دانشکده داروسازی، خانم دکتر عزیزی از دانشکده فن آوری نوین پزشکی، دکتر روح بخش از دانشکده توانبخشی، معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها و سایر مدعوین دیدگاه ها و نظرات خود را در این خصوص مطرح کرده و مقرر شد این موارد در اولویت برنامه ها و نشست های تخصصی دانشکده ها تا حصول نتیجه قرار بگیرد.
خبر : سعادت
عکس: حسین میری


   1398/6/27 14:02     
  
تعداد بازدید :  81