برگزاری نشست با موضوع چگونگی اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در محل بنیاد شهید
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه نشست کارشناسان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا و سیما و دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع چگونگی اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت سه شنبه 26 شهریور دردبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.
در این جلسه آقای مازنی مسئول دبیرخانه شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت ضمن خوش آمد گویی نظرات حاضرین را جویا شد ابتدا دکتر ترابی از مسئولین حوزه هنری بنیاد شهید گفت: در حال حاضر فرهنگ ایثار و شهادت و یاد شهدا و فداکاری های آنها میتواند دلهای جامعه را به یکدیگر نزدیک کند باید تحولات علمی و ساختاری جامعه را لحاظ کرد و طبق آن برنامه ریزی هایی صورت گیرد.
در ادامه رسول آذر سرا از کارشناسان و مستند سازان با سابقه صدا و سیما گفت: دیگر جامعه از برگزاری همایش و یادواره برای شهدا اشباع می باشد و باید از فن آوریهای نوین و فضاهای ایجاد شده مجازی در قالب هنر به خوبی شهدا و فداکاریهای آنها را به قشر جوان جامعه معرفی کرد.
سپس محمود اشتیاقی کارشناس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: فرهنگ ایثار شهادت ابتدا بوده و بعد بنیاد شهید آن هم به جهت ارائه خدمات به این جریان مقدس تشکیل شده است  ولذا اگر بنا باشد این فرهنگ را اشاعه دهیم بهترین عوامل خود مردم و جامعه می باشند و با تایید بر اینکه همایش های دولتی و یادمان های اینچنینی جوابگو نخواهد بود و باید از تمام ظرفیت های مساجد حسینیه ها و هیات ها برای اشاعه این فرهنگ توسط خود مردم استفاده شود.
در پایان مقرر شد تا این جلسه در ماههای آینده برگزار شود تا کارشناسان مربوطه به نتایجی واحد برای اشاعه این فرهنگ مقدس رسیده تا اجرا و عملیاتی شود.
خبر: اشتیاقی


   1398/6/27 12:23     
  
تعداد بازدید :  57

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: