برگزاری اولین جلسه اتاق فکر بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی در ابتدای این جلسه دکتر عبدالرحمن رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه با اشاره به برخی از مشکلات، تهدیدها و فرصت های موجود در حوزه فرهنگی دانشگاه ، هدف از تشکیل این جلسه را بررسی مسائل، مشکلات، نقاط قوت و چالش های دانشگاه  و رفع مشکلات و تقویت محاسن موجود دانست که نیل به این اهداف مستلزم آن است که گروه ها و اقشار مختلف دانشگاه با یکدیگر در مورد دلایل شکل گیری، تداوم و پایداری و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها چاره اندیشی کنند.
وی افزود با توجه به شرایط موجود در دانشگاه و جامعه، مهمترین اقدامات فرهنگی که جنبه کاربردی و عینی برای جامعه دانشگاهی و مخاطبین و گروه های مختلف خدمت گیرندگان دارد، به نظر می رسد فعالیت برای رشد، ارتقا و تقویت رعایت اخلاق و تعهد حرفه ایی باشد؛ دکتر رستمیان در ادامه افزود: تقویت مسئولیت اجتماعی اقشار مختلف در دانشگاه از دیگر موضوعاتی باست که می تواند در این جلسات مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
در ادامه دکتر محقق ریس بیمارستان یاس، حجه الاسلام والمسلمین متوسل ریس گروه معارف، حجه الاسلام والمسلمین غفاری معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ، خانم دکتر وسکویی مشاور ریس دانشگاه در امور بانوان و دکتر پارساپور مدیر گروه اخلاق پزشکی  به ارائه نظرات و راهکارهای خود در خصوص موضوع جلسه پرداختند؛ از مهمترین نکات مطرح شده توسط افراد یاد شده  می توان به این موارد اشاره کرد: آغاز کارفرهنگی باید از مسئولین و مدیران هر سازمان باشد، مدیران صف همانطور که مسئولیت مالی و اداری مجموعه خود را دارند باید عهده دار امور فرهنگی واحد خود نیز باشند، بین فعالیت های فرهنگی روزمره واحدهای مختلف و اهداف بلند مدت فرهنگی باید تفکیک صورت پذیرد، هریک از واحدهای فرهنگی مسئولیت یکی از فعالیت های فرهنگی را برعهده بگیرد تا در آینده قابلیت سنجش داشته باشد، استفاده از تجربیات موفق و قابل دفاع فرهنگی که توسط سایر دانشگاهها و دستگاهها اجرا شده است، و...
در پایان مقرر شد در شش ماهه دوم سال جاری بصورت ماهیانه هر سه شنبه این جلسات برگزار و علاوه بر اعضای فعلی از سایر صاحب نظران  درون دانشگاهی و برون دانشگاهی برای جلسات آتی دعوت به عمل آید.


   1398/6/13 15:20     
  
تعداد بازدید :  72