سی و یکمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های ECD
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه " آموزش سلامت" به رابطان سلامت اسلامشهر، یکشنبه دهم  شهریور 98 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت اسلامشهر ، با حضور دکتر نرجس توکلی کیا مدیر پروژه و متخصص پزشکی اجتماعی، حمیرا پشتکوهی کارشناس کودکان ستاد اسلامشهر، زهرا اسلامی نیا کارشناس فرهنگی سلامت معاونت فرهنگی و جمعی از رابطان سلامت برگزار شد.
در ابتدا دکتر توکلی کیا متخصص پزشکی اجتماعی و مدیر پروژه ECD آزمون سنجش سواد سلامت بزرگسالان در رابطه با توانایی ها و قابلیت های رابطان در خصوص دسترسی و کاربرد اطلاعات سلامت را از رابطان گرفت و گفت :
هدف از برگزاری این سری جلسات جدید در برنامهTOT ) Training Of Trainers  )  می باشد که برای رابطین این پروژه برگزار می شود تا توانمندی های آنها جهت اهداف برنامه افزایش یابد.  
 
در ادامه گفت: ارتباطات برای سلامت شامل مطالعه و استفاده از راهبردهای ارتباطات برای شکل دهی و تاثیر گذاری بر تصمیمات، تقویت کننده سلامت افراد و جامعه می باشد. ارتباطات اثربخش برای سلامت به افزایش آگاهی افراد از مخاطرات سلامت و راه حل آنها ایجاد انگیزه و مهارت های مورد نیاز برای کاهش مخاطرات مذکور،  کمک به آنها برای جلب حمایت افراد دچار وضعیت های مشابه و تغییر یا تقویت نگرش آنها کمک کند.
 
دکتر توکلی کیا  اجزای ارتباط که شامل فرستنده پیام، دریافت کننده پیام و راه انتقال پیام را به رابطان سلامت طرح ECD آموزش داد و گفت شما رابطان فرستنده پیام هستید و مادران گیرنده می باشند و نکته مهم انتقال پیام درست، معتبر و  بر  اساس اصول صحیح است. از طریق ارتباطات موثر و قابل فهم انتقال پیام صورت می گیرد.
در پایان دکتر توکلی کیا طریقه جستجو کردن مطالب علمی از سایت وزارت بهداشت را به رابطان سلامت آموزش داد.
  گزارش : اسلامی نیا
عکس : بیاتی


   1398/6/12 10:43     
  
تعداد بازدید :  75