کارگاه آموزش خدمات سلامت به گروه جهادی شهید حججی از هرمزگان
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، شهریور ۱۳۹۸ اردوی ده روزه ای برای ارتقاء سطح علمی دبیران بشاگردی به همت گروه جهادی شهید حججی و با کمک دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران صورت گرفت که در طی اولین روز از این اموزش ها، پس از برگزاری افتتاحیه و معرفی مجموعه و برنامه ی اصلی، کارگاه های اموزشی در ابتدا برگزار شد که در این کارگاه ها دبیران به صورت گروهی با محوریت روش های بازی تحت اموزش قرار گرفتند. پس از برگزاری کارگاه ها و صرف نهار و اقامه ی نماز، کلاس دیگر با محوریت کمک های اولیه برگزار شد.
در ابتدای کلاس نکاتی در باب انجام کمک های اولیه و عوارض جبران ناپذیر نبود کمک های اولیه ارائه شد و پس از آن نیز توضیحاتی در باب چیستی «تریاژ» و دسته بندی های آن بر حسب رنگ بندی های مختلف داده شد. استاد صادقیان سپس به علائم حیاتی و چگونگی اندازه گیری آنها اشاره کردند و در ادامه نیز راه هایی برای نحوه اندازه گیری این علائم حیاتی در اندام های مختلف را معرفی نمودند. در ذیل اموزش عملی کمک های اولیه از یکی از دبیران بشاگردی برای انجام عمل احیا و اموزش تنفس مصنوعی کمک گرفته شد و پس از آن نیز تعدادی از معلمان به صورت عملی آموزش های بیان شده را تکرار کردند.
در ادامه دکتر صادقیان به آموزش احیای قلبی پرداخت و پس از آن نیز دبیران به صورت تک به تک به انجام عمل احیای قلبی پرداختند و اشکالات آنان به صورت انفرادی برطرف شد. در ذیل اموزش احیای قلبی، روش هایی از حمل مصدوم نیز توضیح داده شد که این اموزش به صورت عملی توسط دو نفر از دبیران نیز اجرا شد. پس از ارائه ی توضیحات در باب احیای قلبی و احیای تنفسی نیز، اشاره کوتاهی به گزیدگی و علائم و دستوالعمل های پس از آن شد.
در انتها، روش های اندازه گیری دمای بدن با دما سنج و اندازه گیری فشار خون با گوشی پزشکی توسط استاد دیگری ارائه شد و پس از آموزش دبیران به صورت گروهی به اندازه گیری فشار خون هم گروهی های خود پرداختند. در اخر نیز یک عدد دستگاه فشار خون و گوشی پزشکی نیز در اختیار دبیران بشاگردی قرار گرفت تا در ادامه ی روز و تا جلسه ی بعدی به تمرین برای اندازه گیری فشار خون بپردازند و در پایان نیز عکسی دسته جمعی از دبیران بشاگردی و استادان و دست اندرکاران گرفته شد.


   1398/6/3 15:23     
  
تعداد بازدید :  91