22 مرداد روز ملی "تشکل ها و مشارکت های اجتماعی "
در دنیای کنونی از جمله شاخص‌های جوامع توسعه‌یافته، میزان مشارک مردم ، فعالیت مدنی افراد و تشکل‌های غیردولتی است و توسعه پایدار بی حضور ایشان ، به نظر ناممکن می رسد.
سازمان‌های مردم نهاد درحوزه سلامت به عنوان ظرفیت پنهان ارتقای سلامت جامعه شناخته می شوند و نقش بسیار موثری در اگاه سازی،  شناسایی مشکلات مردم و نیازهای جامعه ،  مطالبه گری ، کاهش و یا رفع آسیب را دارند .
حمايت از توسعه كمي و كيفي تشكل هاي مردمی  و ايجاد فرصت هاي بهتر براي فعاليت هاي آنان در فرايند توسعه كشور، از اهداف و برنامه هاي مدیریت کلان کشور و این دانشگاه است و اداره مشارکت های اجتماعی  دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای این اهداف والا اهتمام می ورزد.
ایجاد سازمان های مردم نهاد، بنیادهای علمی و انجمن اساتید و دانشجویان توسط اعضا محترم هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه برحسب ضرورت و الویت های دانشگاه از امور در حال انجام و با مشارکت مردم می باشد . توسعه سازمان های مردم نهاد مبتنی بر سلامت، انجمن های علمی تخصصی و انجمن بیماران ،سفیران سلامت و خانه های سلامت، فرهنگ سازی وقف و ایجاد هسته مرکزی  بانوان خیر حامی دانشگاه، خیرین خوابگاه ساز از اقدامات موثر در راستای این مهم می باشد. 
با توجه به مسئوليت اجتماعي سازمان ها که مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند انجام دهد، دردانشگاه علوم پزشکی تهران هم که دانشگاه نسل چهار ( دانشگاه پاسخگوی به جامعه) می باشد ،  اساتید ، کارکنان  و دانشجویان با اهدا وقت و تخصص به این امر اهتمام دارند. بنیاد حامیان دانشگاه هم به همین نیت درحال راه اندازی می باشد.  
نامگذاری این روز ، نشان توجه به تشکل های مردمی است و در مدیریت نوین ، توانمندی جامعه در جهت مشارکت و افزایش سرمایه های اجتماعی مورد توجه می باشد و از این پتانسیل استفاده می شود. ضمن تبریک این روز فرخنده به کلیه فعالان ارجمند ، داوطلبان عرصه سلامت و نیک مرامان ، آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون را از خداوند منان دارم.
 
 معاونت فرهنگی و اداره مشارکت های اجتماعی دانشگاه  


   1398/5/23 07:49     
  
تعداد بازدید :  77

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: