برگزاری دومین کارگاه تربیت اقتصادی کودکان
   به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه تربیت اقتصادی کودکان ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، باحضور  دکتر حسینعلی مومنی عصر روز چهارشنبه 2 مردادماه 98 در محل تالار G6 ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
  دکتر مومنی با اشاره به مطالب قسمت اول کارگاه در خصوص الگوهای رفتاری یا 7 سبک غالب اقتصادی در کودکان، درک و فهم کودکان از سرمایه های غیر مادی را مهم تلقی کرد. وی همچنین در خصوص اثرات منفی تشویق و تنبیه مادی بر آینده فرزندان  شناساندن سرمایه های فکری، فرهنگی به آنان را ضروری دانست . ایشان در ادامه گفت: کشورهای غربی برای تولید شادی در جامعه با حداقل هزینه تلاش می کنند. ما باید کاری کنیم که فرزندانمان به سرمایه های فکری و فرهنگی والدینشان افتخار کنند. وی سرمایه اجتماعی و معنوی را دسته ای دیگر از سرمایه های غیرمادی  دانست  و سرمایه اجتماعی را اینگونه بیان کرد: مجموعه ای از فعالیت ها و رفتارهایی که برای بهبود زندگی دیگران انجام می دهیم.
دکتر مومنی همچنین در باره نظریه هشت مرحله ای در شکل گیری شخصیت انسان گفت: این مراحل تمام دوران زندگی را تا مرگ فرا می گیرد که در هر مرحله شکل گیری فیزیولوژیک یک فاکتور روحی و روانی در ما تکامل می یابد و بر این مبنا تا پایان عمر همچنان در حال رشد هستیم.
 جلسه  دوم کارگاه هوش اقتصادی کودک  با طرح مباحثی چون رفتارهای مشروط و نامشروط، فعالیت های قابل عرضه به دیگران، مهارت نه گفتن و چگونگی پرداخت پول توجیبی به فرزندان به هدف تقویت هوش اقتصادی آنان، به همراه پرسش و پاسخ به پایان رسید.
خبر و عکس: مسعود ایرجی


   1398/5/7 11:08     
  
تعداد بازدید :  72