جلسه خرداد ماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی با حضور دکتر محمد هادی موسوی رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه در روز 7 خرداد 98 در سالن شورای معاونت فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد دکتر رستمیان ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه تعهد حرفه ای این فعالیت ها را قابل تقدیر خواند.
در این جلسه دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی و دکتر علی اصغر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه هریک مهمترین دغدغه ها و مسائل فرهنگی حوزه کاری خود از جمله استفاده از سالن ها و فضاهای آموزشی برای کارهای فرهنگی دانشجویان و نیز تقویت هیئت امناء مساجد و نمازخانه ها را مطرح کردند که قرار شد در دستور جلسات آتی قرار گیرد.
در این نشست اعضاء ضمن تاکید بر برگزاری منظم جلسات امر به معروف و نهی از منکر از انجام غیر مستقیم این فریضه مانند مسابقه کتابخوانی، دوره های آموزشی، راهنمایی و مشاوره ، تقویت سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع و مبارزه با فساد اداری تاکید شد.


   1398/3/7 12:02     
  
تعداد بازدید :  80

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: