برگزاری جلسه‌ همکاری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران ومعاونت فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه‌ از همکاری بین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت فرهنگی ، دوشنبه  24  تیر98 در دفتر معاونت فرهنگی، با حضور دکتر رستمیان معاون فرهنگی، دکتر برکتی مدیر مؤلفه های موثر بر سلامت دانشگاه، دکتر سادات حسینی معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، و جمعی از همکاران برگزار شد.
در ابتدا دکتر توکلی کیا گزارشی از وضعیت دخانیات و اینکه مصرف سیگار دروازه ورود به اعتیاد است ارائه داد و گفت: حرکت به سمت محیط بدون تنباکو، به برنامه ریزی، زمان و پیاده سازی نیاز دارد.
مراکز ارائه  دهنده خدمات سلامت و مراکز آموزشی و دانشکده ها- بیمارستان ها، ساختارهای مهمی برای پیاده سازی موفق یک سیاست بدون دخانیات در دانشگاه هستند و برای تبدیل شدن به دانشگاه بدون دخانیات بر اساس مدل ها و پروتوکل های مختلف در دنیا مراحلی  وجود دارد که عبارتند از: تشکیل کمیته یا کارگروه، سیاست های عاری از دخانیات با یک برنامه و زمان بندی مشخص، جهت اجرا تائید شود، ارتباطات داخلی و خارجی، برنامه های ترک سیگار و برنامه های حمایت ترک برای بیماران، کارکنان، جامعه و دانشجویان ، آموزش کارکنان و دانشجویان و تشکیل نظام پشتیبانی، تهیه و نصب علائم و کارهای موازی دیگر مانند پیاده سازی، تبلیغ، اجرا و بازخورد برنامه .
دکتر توکلی کیا در ادامه افزود: پنج راهبرد جامع برای دانشگاه بدون دخانیات وجود دارد:
1- تدوین، اجرا و ارتقای قوانین و خط مشی مربوط به دخانیات
۲- محیط عاری از مصرف مواد دخانی
۳- محدود کردن فروش، تبلیغ و ترویج مصرف مواد دخانی
4- آموزش دانشجویان درباره پیشگیری از مصرف مواد دخانی
5- ارائه برنامه ترک سیگار که برای دانشجویان و بیماران و کارمندان طراحی شده باشد
دانشکده ها و بیمارستان های متعددی اعلام آمادگی کرده اند.
وی گفت: راه اندازی و افتتاح مراکزی در دانشگاه انجام شده است و بیمارستان عاری از دخانیات ( بیمارستان ولی عصر)، دانشکده عاری از دخانیات، ساختمان اداری عاری از دخانیات (ساختمان شفا) ، مراکز خدمات جامع سلامت عاری از دخانیات و خوابگاه دانشجویی عاری از دخانیات در این خصوص اقدام نموده اند.
دکتر برکتی گفت: همانطور که در دانشگاه به تربیت دانشجو می پردازیم باید به آسیب های اجتماعی نیز توجه نمائیم. متاسفانه مصرف مواد دخانی در  دانشجویان نیز وجود دارد . دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران ورود خوبی به این مسئله داشته اند. با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از نظر علمی و مضرات دخانی آگاهی کافی دارند. بستری مناسب در این خصوص در دانشکده ها و  مراکز علمی وجود دارد ارتباط و تداوم جلسات می تواند ما را در دراستای کاهش دخانیات به هدف اصلی برساند.
در ادامه دکتر رستمیان گفت: به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت دانشجویان و پرسنل دانشگاه، برآن شدیم که با همکاری بین بخشی،  فعالیت های پیشگیرانه افراد مبتلا به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمت اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره ای و درمان ترک مصرف مواد دخانی را در مراکز فعال شده دانشگاه داشته باشیم.
معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود:  از همکاران دانشکده انتظار می رود برای کاهش تقاضای مواد دخانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، نوآوری کنند و ایده خود را در جلسات بعدی مطرح نمایند تا ان شالله الگویی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور شویم و با اقدامات و تلاش ها و کار فرهنگی که انجام می شود انگیزه ای برای ترک دخانیات ایجاد کنیم و چون اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان زیر بیست و شش سال در دانشگاه وارد می شوند باید پیشگیری برای آن ها هم در نظر داشته باشیم زیرا افراد تا 26 سالگی به دخانیات رجوع می کنند و بعد از آن احتمال شروع مصرف دخانی کمتر می شود.
نمایندگان دانشکده ها و بیمارستان ها ضمن استقبال از برنامه دانشگاه عاری از دخانیات و اعلام آمادگی برای شرکت بیشتر در این برنامه به تشریح اقدامات و تبین برنامه های خود در راستای تحقق دانشگاه عاری از دخانیات پرداختند.
مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با دخانیات ایران گفت : برنامه های دانشگاه عاری از دخانیات با تدوین ابلاغ و در نهایت پایش انجام می پذیرد و برنامه های اجرایی که در دانشگاه ها بایستی در خصوص اجرای خط مش و شیوه برنامه اجرایی انجام شود.
مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران  گفت: به گام های اجرایی دانشگاه بدون دخانیات از قبیل :
ممنوعیت: سیگار کشیدن توسط اساتید، دانشجویان، کارکنان، مراجعه کنندگان، میهمانان و ... در کلیه فضاهای فیزیکی دانشگاه و واحدهای وابسته شامل فضاهای آموزشی، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، سالن غذاخوری، سالن های ورزشی، فرهنگی و نمایشی.
نصب: تابلو و پلاکاردهای مربوط به دانشگاه بدون دخانیات در ورودی ساختمان های دانشگاه نصب گردد.
ابلاغ: مسئولین محترم مجدد، بخشنامه ممنوعیت استعمال را به دخانیات را به کلیه کارکنان دانشگاه اعلام نمایند.
ممنوعیت عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در فروشگاه های مربوط به دانشگاه و کیوسک ها و فروشگاه های پیرامون.
در نظر گرفتن برنامه های تشویقی برای افراد ( دانشجو و یا کارمند)، سیگاری که موفق به ترک شده اند، همچنین در شرایط استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ( رسمی، پیمانی، قرادادیف شرکتی، روزمزد و..) عدم مصرف دخانیات نیز لحاظ گردد.
در این جلسه نمایندگان دانشکده ها هر کدام نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کرده و برای ادامه مسیر استقبال از این برنامه و حکایت خود را اعلام کردند.
و مقرر گردید جلسات منظم جهت گزارش اقدامات انجام شده و تدوین برنامه های آینده تشکیل گردد.
گزارش : اسلامی نیا
عکس : میری
 
    1398/4/26 15:21     
  
تعداد بازدید :  163

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: