دانشگاه علوم پزشکی تهران متبرک به پرچم سبز حرم رضوی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی،به مناسبت هفته کرامت، بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران میزبان پرچم بارگاه ملکوتی امام هشتم بودند.
این میزبانی  از شنبه 15 تیر ماه در بیمارستان های فارابی و ضیاییان آغاز شد و در ادامه بیمارستان های آرش، بهرامی، مرکز قلب تهران، امیراعلم  و مرکز طبی کودکان نیز پذیرای پرچم مقدس حرم امام هشتم بودند.
این بازدید که با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه انجام شده بود با خلق تصاویر بی بدیلی از حضور تحفه ای از سمت امام رئوف بر بالین بیماران رنجور و دردمند و همراهان نگران بیمار بود تا تلفیقی از  عشق و معنویت را ظاهر کند.
خبر: حسین میری

حضور خادمان آستان قدس رضوی با پرچم گنبد امام رضا(ع) در مرکز طبی کودکان

مرکز قلب تهران متبرک به پرچم رضوی شد

حضور خادمان آستان قدس رضوی با پرچم متبرک امام رضا ( علیه السلام) در بیمارستان بهرامی

حضور خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) در بیمارستان جامع بانوان آرش به مناسبت دهه کرامت

حضور خادمین آستان قدس رضوی در مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

حضور کاروان خادمان آستان مقدس رضوی(ع) در بیمارستان فارابی

 
 
 
   1398/4/19 13:52     
  
تعداد بازدید :  87

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: