تشکیل کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، اولین کارگروه اجتماعی فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان تهران چهارشنبه  12 تیر به ریاست دکتر محسنی بند پی استاندار تهران ، فرمانداران شهرستانهای استان و مدیران کل ادارات استان تشکیل شد.
در این جلسه اعضا نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با آیین نامه بیان کردند. سپس دکتر رستمیان معاون فرهنگی و مشاور اجتماعی ریاست دانشگاه با اشاره به اهمیت سلامت در سیاست گذاری دولت ها در دنیا و کشور، توجه ویژه به حوزه سلامت را گامی جدی در توسعه پایدار برشمرد.
 وی با اشاره به معضل زباله گردی و کودکان کار خیابانی، اراده و اقدام جدی ادارات مسئول به خصوص شهرداری را در این زمینه خواستار شده و گفت: وضعیت فعلی علاوه بربه خطر انداختن سلامتی کودکان کار خیابانی و سایر شهروندان می تواند باعث بروز و انتقال بیماریهای واگیر شود و ادارات  مرتبط  بنا به وظایف و تکالیف قانونی خود در این باره مسئولیت دارند.
دکتر رستمیان افزود: بنا به اعلام آمادگی معاونت درمان دانشگاه، بیمارستانهای ضیائیان و بهارلو در خصوص پذیرش کودکان کار خیابانی ارجاع شده از مراکز فوریت های خدمات اجتماعی زیر نظر بهزیستی آمادگی دارند و دانشگاههای استان بنا به تکالیف قانونی خود در این زمینه همکاری لازم را دارند.
آقای فرهادی فرماندار تهران ضمن تبیین طرح جمع آوری و ساماندهی وضعیت کودکان کار خیابانی در تهران و ارایه آمار و گزارش اقدامات انجام شده، گفت: اکثریت این کودکان از اتباع خارجی هستند، وی همکاری و مشارکت ادارات مسئول را لازم شمرد و افزود: با ادامه این طرح با جمع آوری کودکان کار خیابانی در سطح شهر سامان دهی و تعیین تکلیف انها در جهت جلوگیری از ایجاد آسیبهای اجتماعی کودکان انجام می شود.
دکتر محسنی بند پی استاندار تهران ضمن تاکید بر تداوم و تقویت این طرح بر مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای مسئول تاکید نمود، وی ضمن تاکید بر تشکیل این کارگروه در شهرستانهای استان و اهمیت مسائل حوزه های اجتماعی و سلامت، و نقش مهم دانشگاهها، مشارکت و همکاری تمامی دستگاهها در این کارگروه را ضروری دانست.
 ایشان با بیان اینکه پنج برنامه توسعه اول کشور بر اساس نگاه اقتصادی تدوین شده بود، اما نگاه و رویکرد اصلی برنامه توسعه ششم کاهش آسیب‌های اجتماعی است گفت: باید دستگاه‌ها و سازمان‌های اجتماعی هرکدام خود را در مقابل وظایف تعیین شده مسئول بدانند. ایشان در ادامه به موضوع کودکان کار و خیابان و مسائل اجتماعی ناشی از آن اشاره کرد و افزود: ساماندهی نکردن این کودکان موجب بروز مسائل بزرگتری از جمله مسائل بهداشتی و درمانی در جامعه می‌شود، زیرا تعدادی از این کودکان مبتلا به بیماری‌های عفونی هستند،  آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای است که کنترل آن نیازمند همکاری همه دستگاه ها می باشد و این طرح با جدیت دنبال خواهد شد.
گزارش و عکس: دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی


   1398/4/15 14:27     
  
تعداد بازدید :  86

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: