برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص کمیته شهر عاری از دخانیات
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه هم اندیشی در خصوص نشست "کمیته شهر عاری از دخانیات" شنبه 4 خرداد، با حضور دکتر رستمیان مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور اجتماعی سلامت محور، دکتر نوروزی روانپزشک مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دکترعجم مسئول برنامه مبارزه با دخانیات معاونت بهداشت و جمعی از کارشناسان برگزار شد.
 در ابتدا دکتر رستمیان افزود: با توجه به برگزاری این نشست "ذیل مصوبه تهران شهر بدون دخانیات" در کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، دانشگاه  علوم پزشکی تهران میتواند از این پتانسیل بطور مثبت استفاده کند .
سپس مقرر شد همکاران در معاونت بهداشت، خلاصه ای از فعالیت های انجام شده برای دکتر الهی ارسال کنند و پیشنهاداتی عملیاتی برای ارایه در هفته بدون دخانیات که در تاریخ 25 لغایت 31 خرداد ماه است اعلام کنند.
 از جمله این موارد  راه اندازی طرح بیمارستان بدون سیگار در بیمارستان ولی عصر، مراکز بهداشت  و معاونت ها و ساختمان های اداری است و مقرر شد موارد تکمیلی تر نیز به همراه گزارش عملکرد در این خصوص ارسال شود. البته از تمایل سایر بیمارستانها برای تبدیل به بیمارستان عاری از دخانیات نیز استقبال خواهد شد.
همچنین دکتر نورورزی ضمن پیگری برای  راه اندازی کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران، محتوا سازی در این خصوص را نیز برعهده گرفته تا پروژه را به صورت یک طرح پژوهشی بزرگ تعریف نماید.
خبر: الهی
عکس: حسین میری


   1398/3/7 15:31     
  
تعداد بازدید :  95