برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس، یک شنبه 5 خرداد  با حضور اعضاء برگزار شد.
ابتدا دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه گزارشی از برگزاری کمیته انطباق در سال گذشته ارائه و اهداف و برنامه های سال جاری این کمیته را تشریح کرد.
در ادامه، دکتر شکوه ورعی گزارشی از ارزیابی بیمارستان ها که در شش ماهه دوم سال 1397 انجام شده بود ارائه داد و به تفکیک، تمام بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در کمیسیون تخصصی درمان چک لیستی در خصوص بخش های فیزیوتراپی، تزریقات، آزمایشگاه و الکتروکاردیوگرافی در دست تنظیم است تا در گزارش های آینده این بخش ها نیز بصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.
سپس دکتر رستمیان دبیر کمیته انطباق دانشگاه ضمن تشکر از گزارش ارائه شده، خواستار ارزیابی بیمارستان های جنرال با بیمارستان های تک تخصصی به صورت جدا شد. همچنین وی بر تهیه استراتژی جذب نیروی انسانی تاکید کرد و افزود: تهیه استراتژی برای جذب نیروی انسانی به ما کمک می کند تا در آینده در جذب نیروی بخش های تخصصی با مشکلی روبرو نشویم و با بهره مندی از  پژوهش، تناسب اعضای هیئت علمی حال حاضر با نیاز بیمارستان ها به تخصص آنها مشخص شود.
در پایان مقرر شد از بیمارستانی که در ارزیابی سال گذشته بالاترین امتیاز را کسب کرده تقدیر و تشکر به عمل آید.
خبر: کاظم زاده
عکس: میری


   1398/3/7 13:31     
  
تعداد بازدید :  121