برگزاری جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار، شنبه 28 اردیبهشت، با حضور دکتر رستمیان رئیس سمپوزیوم خود مرافبتی، دکتر شکیبازاده دبیرعلمی سمپوزیوم، دکتر برکتی دبیر اجرایی سمپوزیوم، ، و دکتر صابری دبیر اجرایی سمپوزیوم، دکترنوروزی رئیس جشنواره و اعضای کمیته اجرایی برگزار شد.
در این جلسه در خصوص روسای پانل ها، سخنرانان و نحوه اطلاع رسانی و ثبت نام بحث و تبادل نظر شد، در ادامه مقرر شد پیام روز شمار در سایت اعلام شود و در روز سمپوزیوم پخش مستقیم مدنظر قرار گیرد.
در پایان دکتر شکیبازاده و دکتر صابری رئسای پنل ها و سخنرانان را مشخص کردند  و نتیجه آن را به سمع و نظر دکتر رستیمان رساندند.
گزارش: اسلامی نیا
 عکس: میری


   1398/2/31 14:29     
  
تعداد بازدید :  79