برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی شنبه 24 فروردین 97 در دفتر ریاست معاونت فرهنگی، با حضور دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی دانشگاه، دکتر باقرزاده مدیر فرهنگی دانشگاه و سایر کارشناسان معاونت فرهنگی برگزار شد.
این جلسه با هدف آموزش به بیمار و تشویق جامعه پزشکی برای ارائه بهترین خدمت در عرصه توانمندسازی مردم و همچنین گردآوری مطالعات مرتبط تشکیل شد.
سپس در ادامه وظایف کمیته علمی و کمیته اجرایی سمپوزیوم خودمراقبتی و جشنواره  و سایر دست اندکاران مورد بحث قرار گرفت.
گزارش : اسلامی نیا
عکس : میری


   1398/1/26 09:29     
  
تعداد بازدید :  107

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: