برگزاری جلسه شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی استان تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه که روز یکشنبه 26 اسفند  در اداره کل ثبت احوال استان تهران برگزار شد، در رابطه با آخرین وضعیت ثبت وقایع حیاتی این استان صحبت شد و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در خصوص طرح نرم افزاری احراز هویت مادران و نوزادان گزارش خود را ارائه داد.
این جلسه که ریاست آن را حسن بیگی، معاون استاندار تهران بر عهده داشت  گزارشی از آخرین وضعیت ثبت وقایع حیاتی استان تهران توسط مدیرکل ثبت احوال ارائه شد. سپس دکتر برکتی، مدیرمولفه های اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه در خصوص پایلوت طرح نرم افزاری احراز هویت مادران و نوزادان در بیمارستان امام خمینی(ره) صحبت کرد و بر لزوم اجرای این طرح در سایر مراکز درمانی و زایشگاه ها به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی و کمک به صیانت از حقوق شهروندی تاکید کرد. وی گفت: داشتن هویت یکی از حقوق مسلم انسانها و مخصوصا کودکان قلمداد می شود و این در حالیست که برخی از آنها به دلایل مختلف فاقد هویت و شناسنامه بوده و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به بار خواهد آورد و می تواند به رشد آسیب های اجتماعی نیز منجر شود، در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی در این امر پیش قدم بوده و اجرای پایلوت طرح نرم افزاری احراز هویت مادران و نوزادان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) گواه این موضوع است. حسن بیگی از تلاش های صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان ثبت احوال در پیگیری موضوع تشکر کرد و خواستار تداوم برگزاری جلسات با مشارکت استانداری تا زمان رفع مشکل شد.
خبر: سلطانی فرد


   1397/12/27 15:35     
  
تعداد بازدید :  147

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: