اجرای طرح سلامتیار در بیمارستان های ضیاییان و امام خمینی(ره)
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، امروزه مفهوم سلامت تنها مباحث درمانی را دربر نمی گیرد، بلکه تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، روانی، معنوی را شامل می شود و در تمام ابعاد زندگی انسان مصداق و معنی پیدا می کند. در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات موجود در مراکز درمانی اضطراب و سردرگمی بیماران و همراهان آنان در خصوص فرایند درمان، نا آشنایی با ساختار بیمارستان، نداشتن همراه و  عدم وجود نسخه اجتماعی می باشد. در همین راستا طرح ملی سلامت یار که با مشارکت و همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شد تا با بسیج انسانی نیروهای داوطلب، ترویج فرهنگ خدمت رسانی، برای ارائه خدمات بشردوستانه و حفظ کرامت انسانی در استان های تهران و البرز در بیمارستان های امام خمینی(ره)، ضیاییان، مرکز قلب شهید رجایی، رفیده، شهید مدنی البرز این طرح در قالب پایلوت دوم اجرا شود.
 به همین منظور جلسه ای در بیمارستان ضیاییان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای این طرح برگزار شد. این نشست که با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه، دکتر برکتی مدیر مولفه های اجتماعی معاونت اجتماعی فرهنگی و جمعی از  نمایندگان وزارت متبوع،  سازمان هلال احمر، مسئول واحد مددکاری اجتماعی و جمعی از مددکاران واحد های متبوع برگزار شد. دکتر عفت پناه، رییس بیمارستان ضیاییان با استقبال از طرح سلامتیار اذعان داشت: در حال حاضر چندین نیروی داوطلب در آن مرکز در امر آموزش به بیمار و خوش آمدگویی به بیماران جدید خدمات رسانی می کنند. دکتر رستمیان بر لزوم استفاده از پتانسیل نیروهای داوطلب تاکید کرد و گفت همانطور که در زمان جنگ چه در جبهه و چه در پشت جبهه خیل عظیمی از نیروهای داوطلب مشغول خدمت رسانی بودند در سایر عرصه ها نیز شاهد حضور داوطلبان باشیم. دکتر برکتی نیز با اشاره بر لزوم اجرای طرح به صورت مرحله به مرحله بر استفاده از نیروهای بازنشسته تاکید کرد. بر اساس این طرح سلامتیاران با همکاری مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز درمانی و با توجه به شرایط خاص هر بیمارستان و بیماران مراجعه کننده به آن مرکز ارائه خدمت می نمایند. رفاه و رضایتمندی بیماران همواره جزء دغدغه های مددکاران اجتماعی بوده و اهداف کلی طرح سلامتیار شامل: افزایش رضایت مندی بیماران و همراهان ایشان از بیمارستان و تیم درمان، کاهش اضطراب ناشی از بیماری و روند درمان توسط مراجعان، کاهش اتلاف وقت در فرایند ورود تا خروج از مراکز درمانی، افزایش احساس ارزشمندی، اثربخشی عملکرد و اثربخشی آموزش در سلامتیاران می باشد.
خبرنگار: آرزو سلطانی فرد


   1397/12/21 14:37     
  
تعداد بازدید :  164