برگزاری اردوی جهادی کانون خیریه مهریار در موسسه بهشت کودکان
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه اردوی جهادی کانون خیریه مهریار در موسسه بهشت کودکان برگزار شد.
این کانون روز پنجشنبه 16 اسفند در موسسه کودکان بهشت در خیابان قزوین تهران حضور یافت تا در فضایی بهشتی فرشتگان کوچک را مهمان سفره مهربانی و تخصص خود کند و خود نیز از این سفره رنگین کمانی توشه ای بهشتی بردارد.
کانون خیریه دانشجویی مهریار یکی از کانون فعال دانشجویی است که در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه فعال است این کانون در هر ماه یک یا دو اردوی جهادی با محوریت ارائه خدمات بهداشتی درمانی دندانپزشکی به افراد نیازمند برگزار می کند.
سعیده ابراهیم گل دبیر این کانون گفت: در این فعالیت جهادی،40 نفرازکودکان «موسسه بهشت کودکان» توسط 6 نفر از دانشجویان ترم 12 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه معاینه شدند و 19 نفراز دانشجویان نیز بااستفاده از وسایل کمک آموزشی به «آموزش بهداشت» پرداختند.
وی افزود افراد معاینه شده در طی روزهای آتی برای درمان به دانشکده فراخوانده میشوند. درمان این کودکان در روزهای یکشنبه و سه شنبه در بخش کودکان دانشکده طبق روال معمول، زیر نظر اساتید صورت خواهد پذیرفت.
لازم به ذکر است که در این اردو ضمن آموزش بهداشت به 44 نفر از افراد حاضر به هر نفر یک مسواک و خمیر دندان نیز اهدا شد.
خبر: فصیحی


   1397/12/20 10:34     
  
تعداد بازدید :  265