برگزاری جلسه‌ی کارگروه آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه کارگروه آسیب های اجتماعی و اعتیاد سه شنبه 14  اسفند در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
این جلسه با هدف هم اندیشی برای رفع مشکلات و موانع برنامه های پیشگیری آسیب های اجتماعی و اعتیاد با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حلب چی معاون دانشجوئی فرهنگی، دکتر برکتی مدیرمولفه های موثر برسلامت دانشگاه تهران، دکتر نوروزی روانپزشک مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دکتر موسوی رئیس بازرسی دانشگاه، دکتر گوران معاون بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد.
در ابتدا دکتر رستمیان گفت: دبیرخانه کارگروه آسیب های اجتماعی را ایجاد کردیم و از عرصه توجه به پرسنل و دانشجویان داخل د انشگاه باید فراتر رفته زیرا مادر آسیب های اجتماعی، اعتیاد است. منشأ همسرآزاری، طلاق، فرزندآزاری‌ و سرقت ها، اعتیاد است که با کاهش آن بسیاری از آسیب های اجتماعی رفع خواهد شد.
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تأکید برنقش متخصصان سلامت روان اعلام کرد: پروژه آموزش کاهش استرس و سلامت روان در  داخل دانشگاه ها توسط گروه سلامت و روان را شروع خواهیم کرد.
دکتر توکلی کیا مسئول دبیرخانه آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه در مورد وظایف این دبیرخانه و اهمیت و ضرورت مداخلات آن در سطح دانشگاه و منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیحاتی داد و گفت: وزارت بهداشت در طرح تقسیم کار ملی به‌عنوان مجری اصلی سه آسیب اجتماعی یعنی اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر، مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط‌های دانشگاهی  و کارگروه تخصصی اچ آی وی (ایدز) در نظر گرفته شد.  همچنین در سایر آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر اعتیاد، طلاق، زندانیان و خانواده‌های زندانیان، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده به‌عنوان دستگاه همکار حضور دارد. بـا شروع طـرح تقسیم‌کار ملـی نقـش و جایـگاه دبیرخانـه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعــی و اعتیــاد پررنگ‌تر شــد، در ایــن خصــوص بــرای همــکاری و هماهنگــی درون و بیــن دستگاه‌های مختلــف کشــور جلسه‌های ســتاد کارگروه پیشـگیری از آسـیب‌های اجتماعـی برگــزار می‌شود.
مسئول دبیرخانه آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه افزود: وظایف عمده کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه طبق اسناد بالادستی عبارتند از:  ارزیابی وضعیت و تعیین اولویت‌های محدوده تحت پوشش دانشگاه از نظر آسیب‌های اجتماعی شایع در منطقه تحت پوشش، سیاست‌گذاری منطقه‌ای در راستای  ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی و کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و پیشنهاد مداخلات مؤثر و بومی در راستای ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی و کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، همکاری و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با سایر دستگاه‌های استان تهران و شهرستان‌های ری و اسلامشهر در حیطه آسیب‌های اجتماعی، پایش و ارزشیابی برنامه‌های اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه‌های آسیب اجتماعی، مستندسازی و ارائه گزارش بهره‌وری و عملکرد برنامه‌های جاری در حوزه‌های آسیب اجتماعی است.
توکلی کیا ادامه داد: کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه انجام اقدامات زیر را بر عهده دارد که شامل: شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌ها و منابع  بومی منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌منظور بررسی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های ابلاغ‌شده از دبیرخانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و کارگروه‌های تخصصی آن، تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تخصصی حسب ضرورت، تدوین و فراخوان اولویت‌های پژوهشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی منطقه‌ای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، حمایت‌طلبی و پیگیری فعال اقدامات  مرتبط با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها است.
دکتر موسوی گفت : دبیرستان محیط بسته ای است که دانشجویان تازه وارد به محیط بازی مثل دانشگاه ورود پیدا می کنند و نباید هویتشان تغییر کند. در نتیجه آموزش های لازم باید قبل از ورود به دانشگاه انجام شود و این امر در مورد کارکنان هم همینطور است.
دکتر حلبچی گفت: شیوه نامه و موضوع آسیب های اجتماعی تحت نظارت دانشگاه می باشد و ده درصد جامعه تحت پوشش در خود دانشگاه است.
در ادامه دکتر نوروزی روانپزشک مرکز ملی مطالعات اعتیاد افزود: در تقسیم کار ملی، در بعضی موضوعات وزارت بهداشت به عنوان دستگاه مسئول و در برخی موارد به عنوان همکار فرعی حضور دارد وی گفت: برنامه های روتین موجود را برحسب مورد اولویت بندی کنیم که کیفیت خدمات مختلف  و حمایتی و تمرکز خدمات موجود را از نظر کیفی ارتقاء اعتباری دهیم.
در پایان دکتر برکتی گفت: آسیب ها فراوان است و در همه آن ها نمی توان مداخله کرد و باید اولویت بندی انجام شود  و در چند حوزه اقدامات لازم را انجام داد.
گزارش : زهرا اسلامی نیا
عکس : حسین میری


   1397/12/18 12:22     
  
تعداد بازدید :  242