سومین جلسه عدالت در سلامت، شاخص ها و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، در این جلسه  چهار شنبه 8 اسفند ماه  درشبکه بهداشت شهر ری، با حضور مهندس ملک افضلی کارشناس دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، دکتر حسینی معاون اداره کل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، مهندس رنجبران معاون شبکه بهداشت شهر ری، دکترالهی مدیر پروژه و رئیس اداره ارتقا اجتماعی، وزیری کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت اجتماعی ، و نمایندگان و کارشناسان ارگان های شهرری در کار گروه برگزار شد.
در ابتدا الهی به ارایه خلاصه ای از  طرح شاخص های عدالت در سلامت پرداخت و مقرر شد نمایندگان ارگان ها براساس شاخص های مرتبط در کار گروه های اعلام شده حضور یابند و با دبیران این کارگروه ها در مور احصای شاخص هایی که به سازمان  آن ها مرتبط است بپردازند و در صورت نیاز به راهنمایی ، در گروه مجازی که تشکیل شده سوالات خود را مطرح کنند. در ادامه مهندس ملک افضلی در مورد همکاری سازمان ها با یکدیگر در مورد فرآیند بدست آوردن اطلاعات و چالش هایی موجود پرداخت و ارایه راهکارهایی که منجر به دستیابی به اطلاعات مورد نظر که در برطرف کردن نابرابری ها در حوزه سلامت اجتماعی شود صحبت کرد.
وی افزود:  شاخص ها می توانند زیر بنای تهیه نقشه جامع عملیاتی کشور  باشند، سپس نمایندگان سازمان ها به ارایه چالش های مرتبط با سازمان های ذیربط پرداختند و به سوالات آنها پاسخ و نتیجه گیری به عمل آمد.
خبر :وزیری
 


   1397/12/8 14:45     
  
تعداد بازدید :  128

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: