برگزاری کارگاه آموزشی اصول جمع آوری کمک های مردمی در حوزه سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، کارگاه آموزشی اصول جمع آوری کمک های مردمی در حوزه سلامت با پیشنهاد و نیازسنجی انجام شده توسط سعادت رئیس اداره خیرین و اوقاف دانشگاه جهت توانمند سازی رابطان خیرین واحدهای تابعه با مجوز آموزش ضمن خدمت کارکنان به مدت 12 ساعت در تاریخ های 29 بهمن و 6 اسفند  با تدریس رضا درمان در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره، ضمن آموزش و توانمند سازی رابطان، آشنایی با مفهوم امور خیریه به صورت ملموس است. همچنین پیرو گسترش و رشد روزافزن سازمان های خیریه و مردم نهاد به عنوان سازمانهای دارای نقش سوم اقتصاد در کنار سازمانهای دولتی و خصوصی، تولید دانش در جهت افزایش اطلاعات رابطان و دست اندرکاران امور خیر و رابط بین خیرین و دانشگاه می تواند در خصوص توسعه جذب مشارکت های مردمی قدمی موثر برای مردم جامعه در عرصه سلامت برداشته شود تا به نوعی همه مردم خود را در بدست آوردن سلامت برای تک تک افراد جامعه سهیم بدانند.
دکتر نوروزی مدیر مشارکتهای مردمی ضمن حضور در جلسه آموزشی فوق درخصوص راهکارهای افزایش جذب امور خیر و اثرات دنیوی آن در امور شخصی همکاران صحبت کرد و افزود: کار خیر یک کار دلی است و همکاران بایستی با انگیزه لازم و در نظر گرفتن این امر به وظایف خود در این زمینه عمل کنند، ایشان در ادامه رابطان واحدها را سفیران معاونت اجتماعی در هر یک از واحدها دانسته و از آنها خواست تا در کلیه وظایف محوله خود امور مربوط به خیرین و داوطلبین را در واحدهای خود بر اساس سیلابس های درسی آموزش داده شده، اساس و اولویت کار خود در نظر داشته و پیگیری کنند.
با وجود داشتن رابطان آگاه در زمینه وظایف محوله می توانیم در مسیری قدم برداریم که سلامت را که حق همگانی است و احقاق آن نیازمند پاسخگویی کلیه دستگاه ها و نهاد های دولتی و خصوصی است، با هدف توسعه جلب مشارکت مردم و پذیرش مسئولیت پذیری تمامی اقشار جامعه در قبال سلامت خود، خانواده و اجتماع را در کل جامعه نهادینه کنیم.
گزارش: سعادت
عکس: میری


   1397/12/7 15:42     
  
تعداد بازدید :  161