شروع برگزاری جلسه‌ همکاری دانشکده پرستاری با پروژه ارتقاء سلامت بیمارستان ها در بیمارستان ضیائیان و بیمارستان امام خمینی (ره)
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه همکاری دانشکده پرستاری با پروژه بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت،  دوشنبه 6  اسفند97 در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی ، با حضور دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر برسلامت دانشگاه، دکتر پورتقی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری ،دکتر توکلی کیا مدیر پروژه HPH بخش های روماتولوژی و غدد بیمارستان امام خمینی(ره)، دکتر الهی مدیر پروژه HPH بیمارستان ضیائیان و دکتر عباسی رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی و جمعی از کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
در ابتدا برکتی گفت: این طرح به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است و اکنون فرصت گسترش آن در جامعه که حمایت مردم  75 درصد موثر می باشد و حمایت حوزه سلامت 25 درصد است در حال انجام است.
مدیر مولفه های موثر برسلامت افزود: با پیشگیری از بیماری به کاهش هزینه های درمان خواهیم پرداخت که این امر مستلزم اطلاع رسانی و آموزش سواد سلامت به مردم است.
وی افزود: گاهی اوقات باید در مورد مولفه های موثر بر سلامت صحبت کرد که هم افزایی بوجود بیاید و با ورود واحد درسی در دانشکده پرستاری می توان دانشجویان را با این مسائل آشنا کرد که ملموس تر برایشان باشد.
در ادامه دکتر الهی و دکتر توکلی کیا گزارش جامعی از وضعیت موجود طرح HPH  در بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت ارائه کردند.
در ادامه دکتر عباسی گفت: پرستاران بدنه نظام درمان محسوب می شوند با مکانیسمی که قابل توجه باشد مشارکت دانشجویان پرستاری را خواستاریم تا بصورت داوطلب و علاقمند به این طرح وارد همکاری و مشارکت شوند.
در پایان دکتر پورتقی گفت: مفتخریم که با حوزه اجتماعی ارتباط ساختارمندی را داشته باشیم . با توجه به اینکه در هفته سلامت اشتیاق همکاری دانشجویان پرستاری در مراکز درمانی را مشاهده می کنیم؛  این فرصت پیش آمده را غنیمت می شماریم و با کمال میل به استقبال همکاری و مشارکت دانشجویان پرستاری در این طرح در بیمارستان ضیائیان به صورت ویزیت در منزل و دو بخش روماتولوژی و غدد بیمارستان امام خمینی(ره ) به دلیل اینکه بیماران آن مرکز از شهرستان ها می باشند، اطلاعات سلامت را در اختیارشان خواهیم گذاشت.
خبر: اسلامی
عکس: میری


   1397/12/6 10:16     
  
تعداد بازدید :  136