برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی درپروژه تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه کارگروه اجتماعی در پروژه ECD یکشنبه پنجم اسفند97 در دفتر ریاست معاونت اجتماعی فرهنگی، با حضور آرزو سلطانی کارشناس مددکاری معاونت اجتماعی فرهنگی، دکتر توکلی کیا مدیر پروژه و متخصص پزشکی اجتماعی ، دکتر خاک رنگین رئیس گروه رشد و تکامل کودکان سازمان بهزیستی، فاطمه شریفی کارشناس کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و زهرا اسلامی نیا کارشناس فرهنگ سلامت معاونت اجتماعی برگزار شد.
در ابتدا دکتر توکلی کیا در مورد اهداف طرح، مشارکت مادران و رابطان و اهمیت آن در سلامت کودکان به منظور شناخت اختلالات تکامل کودکان تا 3 سالگی، اجرای مداخله و مراقبت به هنگام و غربالگری توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه دکتر خاک رنگین گفت: شیوع اخلالات تکاملی و اصلاح به موقع آن برای کودکان مشکل دار که غربالگری شده اند ارجاع به سطح بالاتر و شروع درمان از اولویت های مهم مددکار اجتماعی در این پروژه محسوب می شود.
شریفی افزود: مردم باید به نیازشان به مددکاری اجتماعی واقف باشند، همانطوری که در مواقع نیاز در بیمارستان، به مددکاری مراجعه می کنند. مددکاران در حوزه اجتماعی نیز خدمات گسترده ای را ارائه می دهند که می توان از آن ها در این طرح بهره برد.
سلطانی گفت: با همکاری بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط و NGO ها میتوانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم تا در پیشرفت بال اجتماعی پروژه ECD بتوانیم بر مشکلات و آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان فائق آییم.
در پایان مقرر شد، الویت های اجتماعی منطقه در حوزه تکامل دوران اولیه کودکی بر اساس آمار و اسناد موجود شناخته شده و بر اساس همکاری بین بخشی با ارگان ها و سازمان های مرتبط، فرایندها و مداخلات در کارگروه اجتماعی پروژه نهایی شده و در جلسه شورای راهبردی تصمیم گیری انجام شود.
گزارش : اسلامی نیا
عکس : میری


   1397/12/6 08:47     
  
تعداد بازدید :  161

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: