برگزاری جلسه‌ SDH در معاونت اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه " هم اندیشی اعضای مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی با هدف یکپارچگی برنامه هایSDH و همکاری اعضای دفتر " سه شنبه  10 مهر 97 ، با حضور دکتر برکتی مدیرSDH ، دکتر عباسی رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران و جمعی از کارشناسان معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
دکتر برکتی افزود: این نشست با هدف برگزاری جلسات پایانی سال در اسفند ماه و جمع بندی موضوعات دفتر مولفه های موثر بر سلامت اجتماعی تشکیل شده است. وی راهنمای تکمیل جلسات اسفندماه را ارائه کرد و تاریخ های جلسات اسفند ماه را مصوب کرد.
 گزارش : اسلامی نیا
عکس :میری


   1397/11/24 09:19     
  
تعداد بازدید :  195