آخرین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، آخرین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در تاریخ 23 بهمن 97 در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه تشکیل شد.
در این جلسه که دکتر رستمیان رئیس ستاد فعالیت های جهاد ی، دکتر حلب چی معاون دانشجویی فرهنگی، حجت الاسلام غفاری نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حضور داشتند کارنامه سال 97 این ستاد به اعضا شورا ارائه شد.
سپس دکتر باقرزاده دبیر این ستاد ضمن اشاره به کارنامه سال جاری، این کارنامه را خوب ارزیابی کرد و گزارش مشروحی از فعالیت های جهادی انجام شده در مناطق گلحصار و قمصر از توابع شهرستان ری و نیز مناطق محروم شهرهای نهبدان و درمیان  واقع در استان خراسان جنوبی را ارائه داد.
در ادامه دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه نیز ضمن اشاره به غرفه های واحد های مختلف دانشگاه در مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن فعالیت های واحد های مختلف دانشگاه در این روز را قابل تقدیر خواند.
در پایان ضمن اشاره به امتیازاتی که برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه در نظر گرفته شده است قرار شد به معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه پیشنهاد شود امتیازات مشابهی در ارزیابی پایان سال کارکنان غیر هیئت علمی در نظر بگیرند.
خبر: فصیحی
عکس: میری


   1397/11/23 16:44     
  
تعداد بازدید :  169