برگزاری کارگاه آموزشی مددکاری جامعه ای
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، کارگاه آموزشی «مددکاری جامعه ای» با رویکرد اجتماعی شدن نظام سلامت، ویژه مددکاران اجتماعی کلان منطقه 10 کشور، توسط معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزهای 16 و 17 بهمن ماه در سالن G6 دانشگاه برگزار شد.
رویکردهای نوین سلامت که در آن به ابعاد اجتماعی سلامت بیش از هر زمان پرداخته شده، ورود مددکاران اجتماعی را به عرصه سلامت بویژه سلامت اجتماعی اجتناب ناپذیر نموده است.
مددکاری اجتماعی با قدمتی 57 ساله در نظام سلامت فرصت و ظرفیت بالایی برای اجرای مدل های مددکاری جامعه ای در جهت تحقق اندیشه های اجتماعی شدن سلامت دارد. معاونت اجتماعی وزارت بهداشت بر این باور است که یکی از ستون های اصلی رویکرد اجتماعی شدن سلامت، توسعه خدمات کمی و کیفی مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی و شبکه بهداشت در سطح کشور است.
مددکاری جامعه ای به عنوان تلاشی سازمان یافته برای تامین نیازهای جامعه با بسیج امکانات مادی و معنوی و جلب مشارکت اعضای جامعه در جهت تامین نیازهای جمعی در جوامع شهری و روستایی تعریف می شود.
نرخ بالای مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه و هزینه های تحمیلی آن بر نظام سلامت ضرورت بهره گیری از کارابزارهای مددکاری جامعه ای در نظام سلامت را تبیین می کند. از این رو یکی از آموزش های ضمن خدمت مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی سطح کشور برگزاری کارگاه های آموزشی مددکاری جامعه ای با رویکرد اجتماعی شدن نظام سلامت می باشد که اولین دوره این کارگاه در کلان منطقه 10 دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روزهای 16 و 17 بهمن ماه 97 در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این دوره آموزشی 35 نفر از مددکاران اجتماعی مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و مرکز قلب شهید رجایی حضور داشتند.
واحد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول برگزاری و دکتر سیدمحمدحسین جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران عهده دار تدریس این کارگاه آموزشی بودند.
مباحث اصلی این دوره شامل: مفاهیم مددکاری جامعه ای و اجتماعی شدن سلامت، ضرورت مددکاری جامعه ای در نظام سلامت، مدل های مددکاری جامعه ای، روش رشد و توسعه محلی، روش برنامه ریزی اجتماعی، روش اقدام اجتماعی، مراقبت اجتماعی و روش های ارزیابی سریع محله بود و کارگاه با استفاده از تکنیک های تسهیل گری و بازی نقش برگزار شد.
خبر: آرزو سلطانی
عکس: حسین میری


   1397/11/23 10:26     
  
تعداد بازدید :  116