اولین جلسه تیم اضطراری دانشگاه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه اولین جلسه هم اندیشی در خصوص تعیین وظایف و ساختار  تیم اضطراری دانشگاه در تاریخ17  بهمن 97 در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
این نشست که با معاون اجتماعی و دکتر عمادی مسئول تیم اضطراری دانشگاه همراه بود، در ابتدا دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی پیشینه ای از ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه و ضرورت تشکیل تیم اضطراری را مطرح کرد و سپس دکتر عمادی با توجه به تجربیات عملی در زلزله ها، سیل ها، و بیماری های واگیر قبلی و اقدامات انجام شده ، آموزه های مورد استفاده این تجربیات و الزامات و ضروریات لازم برای تشکیل یک تیم اضطراری قوی و کارآمد را تشریح کرد.
در ادامه دکتر رستمیان، دکتر رئیس کرمی ، دکتر احمدی و دکتر طالبیان با بیان تجربیات خود در کارهای جهادی و تیم های اضطراری سازمان هلال احمر نکته نظرات خود را گفتند.
در پایان مقرر شد ضمن شناسایی افراد مجرب و کارآزموده در داخل دانشگاه از تجربیات سازمان هلال احمر نیز استفاده شود.
خبر: فصیحی
عکس: موسی زاده


   1397/11/23 09:48     
  
تعداد بازدید :  121

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: