برگزاری جلسه کمیته انطباق در بهمن ماه
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه که در روز سه شنبه 16  بهمن  با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد، ابتدا دکتر علی اصغر باقرزاده گزارشی از برگزاری کمیسیون های تخصصی در ذیل کمیته انطباق ارائه کرد و خواستار تشکیل سریع جلسه کمیسیون تخصصی آموزش شد.
سپس دکتر رستمیان بر اهمیت اجرای آئین نامه انطباق در بخشهای مختلف تاکید کرد  و در خصوص استفاده از لباس بیمار برای بخش های مختلف درمانی که توسط معاونت درمان تهیه شده است مقرر شد با بیمارستان شریعتی هماهنگی لازم انجام شود و معاونت اجتماعی فرهنگی پیگیری و حمایتهای لازم را انجام دهد.
در ادامه خانم پولادی نماینده معاون درمان در کمیته انطباق دانشگاه، گزارشی درخصوص کمیسیون تخصصی درمان و نحوه نظارت و ارزیابی که در سه فصل ابتدایی سال جاری از بیمارستان ها انجام شده بود، ارائه داد که به تفکیک تمام بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پایان سال به صورت مکتوب به بیمارستان ها اعلام و نظرات بیمارستان ها دریافت شود.
خانم اکبر شاهی نیز به نمایندگی از معاونت بهداشت در خصوص سنجه های تهیه شده توسط آن معاونت توضیحاتی ارائه کرد. سپس مقرر شد این سنجه ها در تمام مراکز بهداشتی دولتی و پایگاه های بهداشت که به صورت قرار دادی و خصوصی اداره می شود اجرا و رعایت آن ملاک تمدید قرار داد بخش خصوصی باشد.
همچنین دکتر باقرزاده و دکتر وسکوئی در ارتباط با طرح پوشش بیمار، جلسه ای با رئیس و مدیر بیمارستان شریعتی به عنوان بیمارستان حامی حریم و پوشش بیمار، برگزار کردند تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و این طرح در چند بخش اجرا شود.
در پایان تاکید شد گزارش کمیته انطباق، در جلسه مشترک هئیت رئیسه دانشگاه با رؤسای بیمارستان ها ارائه شود و نظرات تخصصی و کارشناسی ایشان دریافت شود.
گزارش و عکس: میری
 


   1397/11/23 09:19     
  
تعداد بازدید :  173