برگزاری جلسه شناخت ساز و کار تصمیم سازی در مجلس شورای اسلامی ومشارکت موثر بخش های جامعه
به گزارش معاونت اجتماعی فرهنگی، جلسه ای با موضوع شناخت ساز و کار تصمیم سازی در مجلس شورای اسلامی ومشارکت موثر بخش های جامعه و انتقال تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران  10 بهمن  با حضور دکتر حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دکتر باقرزاده مدیر امور فرهنگی، دکتر برکتی مدیر مولفه های موثر بر سلامت، دکتر عباسی و دکتر مومنی مشاوررسانه ای و هنری در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه که در خصوص چگونگی ارتقاء فرهنگ سلامت و همکاری بین رشته ای در حوزه علوم رفتاری و نظام سلامت بود مقرر شد کمیته ای مرکب از صاحب نظران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده مدیریت و مطالعات جهان و پردیس هنرهای زیبا در خصوص اجتماعی سازی نظام سلامت تشکیل شود تا ماموریت  و رسالت های مشترک دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
خبر نگار: نجاری
عکس: حسین میری


   1397/11/15 09:05     
  
تعداد بازدید :  123