دومین جلسه عدالت در سلامت، شاخص ها و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، در این جلسه که چهار شنبه 10 بهمن درشبکه بهداشت شهر ری، با حضور دکتر خسروی مدیرگروه اطلاعات و آمار نظام شبکه در وزارت بهداشت، دکتر حسینی معاون اداره کل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، مهندس رنجبران معاون شبکه بهداشت شهر ری، دکترالهی مدیر پروژه و رئیس اداره ارتقا اجتماعی، اسلامی نیا کارشناس فرهنگ سلامت معاونت اجتماعی فرهنگی، و جمعی از نمایندگان و کارشناسان ارگان های شهرری برگزار شد.
در ابتدا مهندس رنجبران گفت: طرح عدالت در سلامت که از چند ماه گذشته برای اجرای آن اقدام شده است و با مصوبه ای که در جلسه قبلی در فرمانداری به تصویب رسیده مقرر شد نمایندگان ارگان ها براساس شاخص های مرتبط به انها در شش کارگروه حضور یابند که به صورت تخصصی در دودسته کارگروه  ارائه می شود.
در ادامه دکتر الهی ضمن خوش آمد گویی و تشکر از حضور کارشناسان و نمایندگان ارگان های شهر ری گفت: طرح عدالت در سلامت با 69 شاخص محقق شده است و انجام این پروژه همکاری مستمر دستگاه های دولتی و غیر دولتی را می طلبد. 
وی گفت: ضرورت اجرای این طرح يكي از مهمترين اهداف نظام سلامت درجمهوري اسلامي ايران بوده و از اولويت هاي مقام معظم رهبري و دولت نيز تنظيم سياست ها با رويكرد مبنايي عدالت است، به منظور طراحی و نهادینه سازی سیستم پایش و ارزشیابی عدالت در سلامت و شاخص های آن، پس از چند ماه تلاش بی وقفه  متخصصان درون و برون بخشی سلامت و همکاری بیش از بیست سازمان و وزارتخانه تهیه شد.
مدیر پروژه طرح عدالت در سلامت افزود: هدف از این سیاستها حذف تفاوتهای سلامت بطوری که همه افراد سطح و کیفیت یکسان سلامتی را داشته باشند نیست، بلکه هدف کاهش یا حذف آن دسته از تفاوتهایی است که نشأت گرفته از  عواملی که ناعادلانه و قابل اجتناب هستند.
دکتر الهی در ادامه شاخص ها را بررسی و ارگان مرتبط را موظف کرد تا گزارش عملکردی خود را در جلسه آتی اعلام کند.
دکتر خسروی گفت: این طرح برنامه ای است برای عدالت در سلامت که با استخراج شاخص ها، سطح سلامت کلی جامعه را بالا خواهیم برد. این طرح بعد از پایلوت در شهر ری به کل کشور تعمیم داده خواهد شد ،البته علاوه بر جمع آوری اطلاعات، مداخلاتی نیز برای کاهش بی عدالتی خواهیم داشت که این مداخله مهمتر از احصا خود شاخص ها است.
مدیرگروه اطلاعات و آمار نظام شبکه در وزارت بهداشت افزود: از فرایند جمع آوری این شاخص ها می توان چالش های موجود را بدست آورد و راهکارهای عملی را اعمال کرد که برای اجرا و تعمیم در کل کشور کارایی  داشته باشد.
دکتر حسینی گفت: با توجه به عوامل اجتماعی موثر و نظر به میزان منابع موجود در وزارت بهداشت تنها  25 درصد عوامل موثر بر سلامت در حیطه وظایف وزارت بهداشت است  وکنترل 75درصد آن با همکاری سایر سازمان ها مقدر می شود.
معاون اداره کل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت افزود: این طرح کار تیمی همه سازمان ها است و ارائه گزارش را معاون اول ریاست جمهوری از ما می خواهد. در حوزه های بهداشت و درمان به این نتیجه رسیده ایم که اگر از ابتدا ریشه های موثر شناسایی شود راحت تر به عوامل موثر برسلامت خواهیم رسید و  از هزینه های سنگین درمان نیز جلوگیری خواهیم کرد.
 در پایان دو کارگاره،  نمایندگان و کارشناسان حاضر در جلسه سوالات خود را در مورد نحوه استخراج شاخص ها پرسیدند که دکتر خسروی  و دکتر الهی به پاسخگوی و تشریح مسائل مطرح شده پرداختند.
خبر: اسلامی نیا
   1397/11/13 13:26     
  
تعداد بازدید :  176