تعامل و ایجاد زمینه همکاری با بانک ملی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، سه شنبه25  دی جلسه ای  با حضور واقفی رئیس اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی، الله یاری از مسئولان بانک ملی، دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر نوروزی مدیر مشارکت های مردمی و سعادت رئیس اداره خیرین دانشگاه  در محل بانک ملی برگزار شد.
دکتر رستمیان در ابتدا به نسل سوم و چهارم دانشگاه های کشور اشاره کرد و افزود: همه سازمان ها باید بر اساس وضعیت استان و شاخص های مردمی اهداف کاری خود را تعریف کرده و و درمسیرمسئولیت پذیری  اجتماعی شاخص های مردمی را اولویت کاری خود تعریف کنند و وارد عرصه سلامت و بهداشت مردم جامعه شوند.
سپس واقفی رئیس اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی عنوان کرد: بانک ملی در راستای حذف واسطه ها در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم وارد عمل شده و بسیار مایل است بودجه مسئولیت پذیری خود را در مسیر رفع نیازهای سلامت و درمان جامعه هزینه کند و اگر لازم باشد تفاهم نامه ای را با جزئیات بیشتر ارائه می نماید.
دکتر نوروزی به تشکیل موثر و مثبت معاونت اجتماعی در بدنه وزارت بهداشت اشاره کرد و اینکه با ظهور این معاونت سنت حمایتی در قالب یک سیستم نظام مند و سازمان دهی شده می تواند با حضور فعال خیرین نیک اندیش عملکرد بهتری به نسبت قبل داشته باشد و هر بانک می تواند به عنوان یک حامی موثر وارد عرصه سلامت شود.
در ادامه نیز رئیس اداره خیرین دانشگاه  ارتباط سازنده بین دو سازمان مادر و صاحب نظر، هر کدام در تخصص خود را یک اتفاق خوش یمن و پر خیر و برکت  درعرصه سلامت مردم جامعه مطرح کرد.
سپس مقرر شد پس از مشخص شدن جزئیات نیازهای حوزه بهداشت و درمان از سوی دانشگاه، جلسه ای با حضور مدیرعامل بانک ملی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در جهت عقد تفاهم نامه همکاری بین دوسازمان برگزار شود.
خبر- عکس :  سعادت


   1397/10/29 14:46     
  
تعداد بازدید :  145

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: