جلسه پیگیری مصوبه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، این جلسه با حضور مهندس زماندار معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران،مهندس فتحی مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان تهران، مهندس قربانی مدیر نظارت آبفار استان و دکتر عباسی رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان تشکیل شد.
در این جلسه در خصوص پیگیری مصوبه ساغ و تحت پوشش بردن آب شرب روستاهای استان و مشکلات این برنامه  بحث و تبادل نظر شد. در ادامه گزارش اقدامات انجام شده آبفار در خصوص اجرای مصوبه، مشکلات بهداشتی آب روستاهای شهرستان تهران و تسریع در این روند از موضوعات این جلسه بود و مقرر شد، در جلسه ای که با حضور همکاران بهداشت محیط علوم پزشکی ایران این موضوع پیگیری شده بود در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تهران نیز مطرح و پیگیری شود.
خبرنگار: دکتر عباسی


   1397/10/22 15:12     
  
تعداد بازدید :  142

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: