کارگاه نقش نظام سلامت در حوادث شیمیایی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، کارگاه "نقش نظام سلامت در حوادث شیمیایی"  با همکاری مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، معاونت دانشجویی فرهنگی اجتماعی دانشکده در تاریخ 19 دی 97 در سالن یکم شورای دانشکده پرستاری و مامایی، ساعت13 الی 16 برگزار می شود.
این کارگاه برای عموم کارکنان آزاد است و دارای امتیاز فرهنگی برای اعضای هیأت علمی می باشد.
آدرس محل برگزاری : تهران- میدان توحید- خیابان دکتر میرخانی ( نصرت شرقی)- دانشکده پرستاری و مامایی-  سالن شورای یک
 تلفن : 61054582 


   1397/10/16 14:13     
  
تعداد بازدید :  118

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: