کارگاه سلامت معنوی در جامعه پزشکی ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد
          به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه سلامت معنوی در جامعه پزشکی ویژه اعضای هیئت‌علمی ، با حضور دکتر سيد هادي جعفرى امان آبادى عصر چهارشنبه 28آذر ماه 1397 در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
استاد جعفری دارای مدرک دکترای فلسفه و نویسنده چهار کتاب شعر  با مضامین فلسفی از جمله کتاب مثنوی آدم ها است. وی در ابتدای سخنان خود با تشریح مفهوم معنویت گفت: معنویت از کلمه معنا گرفته شده و با اخلاقیات فرق می کند. معنویت به انس با دیگری گفته می شود. وی دوران  زندگی انسان ها را به سه دوره : عصر اسطوره ای، عصر فلسفی و عصر علمی  تقسیم کرد و افزود: انسان ها در طی دوران مختلف  سه لایه اسطوره ای ، فلسفی و علمی به خود گرفته اند. انسان های نخستین یا  اساطیری با طبیعت انس کامل داشته اند و انسان های دیگر نیز جزو این طبیعت بوده اند. انسان اسطوره ای تقدیرگرا، فرامکانی و فرازمانی است و با خدایان کار داشت و با انسان ها کاری نداشت. بوجود آمدن زندگی شهر نشینی عنصر ذهن به کار آمد و با جدا شدن انسان از طبیعت، پرسشگری انسان ها از یکدیگر و شناخت آغاز شد. با احساس فاصله و بیگانگی در زندگی شهری که منجر به کنجکاوی، معرفت شناسی و پرسشگری شده، پارادایم یا دوره زندگی انسان فلسفی آغاز شد.  وی ادامه داد: در زندگی اسطوره ای زیست مطرح بود ولی در زندگی جدید یا فلسفی که از زمان سقراط با زندگی شهرنشینی به وجود آمد، شناخت مطرح شد. به مرور زمان انسان ها از یکدیگر فاصله گرفته و بیگانگی انسان ها از یکدیگر بیشتر و دوستی ها کمرنگ شده است. از این رو سقراط احساس می کرد از خود نیز بیگانه شده است و می گفت خودت را بشناس.
دکتر جعفری افزود:  از  قرن هفدهم یا از زمان دکارت به بعد انسان علمی مطرح شد و انسان فلسفی کم رنگ تر شد. این جمله از دکارت معروف است که می گفت من می اندیشم پس هستم. وی نتیجه گرفت که معنویت مرده است و همه چیز ذهن و آگاهی است. در دیدگاه جهان مدرن و دکارت، انسان معنوی رو به پایان است. ایشان در پایان گفت: بینش اسطوره ای هنوز در نهاد انسان ها است. از این رو  اغلب فیلم های هالیودی بر پایه بینش اسطوره ای است و زمان و مکان مطرح نیست مانند فیلم های مرد عنکبوتی. امروزه جهان غرب به واسطه سینما و با همراهی  تکنولوژی بر کل جهان تفوق یافته است. این جلسه با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.
گزارش و عکس: مسعود ایرجی


   1397/10/5 11:56     
  
تعداد بازدید :  193