کارگاه آموزشی فرایندهای مددکاری اجتماعی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، کارگاه آموزشی «فرایندهای مددکاری اجتماعی» 27 و 28 آذر 97 در سالن G6 آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.
این کارگاه با هدف بازآموزی و ارتقا سطح  مهارتهای مددکاران اجتماعی به همت این معاونت برای مددکاران اجتماعی قطب 10 کشوری برگزار شد.
 در این کارگاه که تعدادی از مددکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، علوم بهزیستی و مرکز قلب شهید رجایی حضور داشتند، مدرس این دوره دکتر جوادی، مشاور معاون وزیر و رییس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بود که در خصوص نظریات و رویکردهای سنتی و پست مدرن مددکاری اجتماعی صحبت کرد و مددکاران اجتماعی بصورت عملی در مورد برقراری رابطه همدلانه آموزش دیدند.
سپس وی به جدیدترین تعریف از مددکاری اجتماعی در مجامع جهانی اشاره کرد که در آن مددکاری اجتماعی را حرفه ای مبتنی بر عمل دانسته اند که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی افراد را ارتقا می دهد. در روز دوم برگزاری این کارگاه، روشهای مداخله و اهمیت ارزشیابی در فرایند مددکاری اجتماعی  بصورت علمی و عملی آموزش داده شد و در پایان بر این نکته تاکید شد که بزرگترین کار مددکاران اجتماعی تلاش در جهت افزایش مشارکت اجتماعی و توسعه همه جانبه است.
خبرنگار: آرزو سلطانی فرد
عکس: حسین میری


   1397/10/5 09:44     
  
تعداد بازدید :  150