بازدید معاونت اجتماعی فرهنگی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی، دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه و هیئت همراه از مجتمع بیمارستانی امیر اعلم بازدید کردند،  این دیدار که در تاریخ 14 آذر انجام شد، ضمن آگاهی از بخش ها وقسمت های داخلی این بیمارستان از اقدامات انجام شده درزمینه ارتقاء هتلینگ وکمک های خیرین به مجتمع بیمارستان امیراعلم و پروژه جدید اورژانس باخبر شدند.

 
   1397/9/20 07:22     
  
تعداد بازدید :  186

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: