دومین کارگاه آموزشی راهکارهای بهبود ارتباط در سالن شورای معاونت غذا و دارو
دومین کارگاه راهکارهای بهبود ارتباط با هدف ارتقا سطح مهارتهای ارتباطی مددکاران اجتماعی و رابطان خیرین سلامت به همت معاونت اجتماعی فرهنگی در تاریخ 11 آذر برگزار شد. در جریان برگزاری این کارگاه، نقش ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای جامعه بشری و عامل توسعه و تعالی انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص اهمیت ارتباطات درون و برون سازمانی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در خصوص مباحث سطوح آگاهی در رفتار انسانی، تعریف مهارت های زندگی و سبک آن و راهکارهای ارتقا مهارت های زندگی به مطالبی گفته شد و حاضران ضمن مشارکت فعالانه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

خبرنگار: سلطانی

   1397/9/11 13:47     
  
تعداد بازدید :  98

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: